Návrh pojmenování ulic ve Škrovádě za vodou pod téčkem

Nádražní ulice - cedule

Občan z ulic požádal Radu města o pojmenování dvou ulic v k.ú. Škrovád na pozemku parc. č. 147/5 a 396 . Rada města odpověděla, že s tím musí souhlasit obyvatelé dotyčné ulice.


doplněno 13/2/2021

Na základě rozhodnutí Rady byl všem dotčeným občanům zaslán dotazník, jehož výsledek byl v neprospěch pojmenování ulic. 1

  1. 12. zastupitelstvo[]

2 komentáře u „Návrh pojmenování ulic ve Škrovádě za vodou pod téčkem“

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.