Návrh rekonstrukce Tyršovy ulice. Zúžené křižovatky zmizí.

Návrh vychází z požadavku na zachování obousměrného provozu umožňující v rámci šířkových limitů ulice a dle platné legislativy legalizovat podélné parkování automobilů po jedné straně.

Nádražní ulice těsně za křižovatkou směrem k TGM bude zjednosměrněna a začne se tam budovat parkovací pruh, což je tedy v rozporu s krátce před tím schválenou koncepci dopravy1.

Dále pojem „cykloobousměrka“ je matoucí, ta tam být nemůže, pokud tam zůstane šíře vozovky 3,5m2.

Připravuje se zatím rekonstrukce úseku od Vítězství k ulici Palackého.

Seznámení pro obyvatele ulice bylo 13. dubna 2022 od 16:00 hodin před Sokolovnou za účasti místostarosty, vedoucího odboru investic, projektanta a příp. dalších účastníků.

 

 

zdroj: Studie úprav – návrh.pdf

  1. Návrh parkovacích míst – Město Slatiňany – Centrální část[]
  2. Minimální šíře komunikací – slatinak.cz[]

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.