Téma: Návrhový stupeň automobilizace

Ze stavebních norem vyplývá počet aut, pro která se má počítat např. parkovací místa*2 na počet obyvatel. Aktuálně vycházejí z počtu 400 vozidel/1000 obyvatel tj. 1 : 2,5 (1 vozidlo/2,5 obyvatele).

Zastupitelstvo může tento koeficient změnit a to s platností pro celé město nebo vybrané oblasti může tento parametr upravit, jako to učinili např. v Hradci Králové, kde ho snížili na 1:67 (600 vozidel na 1000 obyvatel).*1

Ve Slatiňanech zatím vycházíme z normovaného, ale je ke zvážení ho zvýšit vzhledem k tomu, že parkovací místa a projekty se dělají s výhledem na desítky let a že počet vozidel je vzhledem k rostoucímu blahobytu čím dál vyšší.

Odkaz: *1 Změna územního plánu Hradec Králové č. 222 – Změna stupně automobilizace

Odkaz: *2 Projektování místních komunikací ČSN 73 6110 Tabulka 34 – Doporučené základní ukazatele výhledového počtu odstavných a parkovacích stání

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.