Návštěva zástupců města pro inspiraci v odpadech v Letohradě

Dalším místem návštěvy bude město Letohrad, kde bychom se chtěli inspirovat v nakládání s komunálním odpadem. Zde budeme diskutovat s letohradským starostou panem Fialou a panem místostarostou. V  trojčlenné  sestavě  za  Slatiňany  přijedou  místostarosta  Stanislav Šťastný, já a radní Marie Málková.

Město  se  „proslavilo“  zavedením  svozu  tříděného  odpadu  přímo od domů občanů. Kromě určitých věkových skupin (děti do 15-ti let a důchodci nad 70 let) zde mají další slevový systém pro všechny ostatní občany na základě bodového systému. Ten se odvíjí od množství  jimi  vytříděného  odpadu.  Obdobný  systém  by  mohl  pomoci k  vyššímu  třídění,  zvýšit  tak  poměr  tříděného  odpadu  vůči  komunálnímu a v následujících letech nám tak pomůže dle návrhu zákona získat slevu pro město na stále se zvyšujícím poplatku za skládkování (v roce 2005 poplatek 300 Kč / t, dnes 500 Kč / t, dle návrhu zákona v dalších letech až 1 850 Kč / t s možnou recyklační slevou).

 

Odkaz: Ozvěny 3/2019

2 komentáře u „Návštěva zástupců města pro inspiraci v odpadech v Letohradě“

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.