Název Škrovádu

Divnopis Bohumila Nováka1

Kořeny názvů (slov) jsou kro a vrk. Tato písmena, zejména kr ve svém spojení označují v pozůstatcích keltského názvosloví strmé skály, svahy hory, osohy (skála nad ohybem řeky) a podobně. V tomto označení je nejpatrněji toto zřetelné v názvech Krkonoše, Krkanka, Krušné hory, ale i Brdy a názvy měst a osídlení.2

U pojmenování Škrovád jde o zcela jednoduché složení pojmu. Jak
je výše uvedeno, keltské ..krov.. označuje skály, svahy a podobně,
kterých v samotné obci a okolí řeky je několik. Předpona Š- pochází z označení drobného kamení, kterého pod skalami bylo asi hodně, než se použilo do cest a staveb. První písmeno při označení štěrk, šotolina, šutr a možná i dalších naznačují vazbu názvu Š-krov…Tedy Škrovád. Proč je přípona ..ád.., nebo i ..ovád.., nevím. Když jsem tam běhával kolem řeky,
tak tam „ovádi“, srozumitelněji – hovada, co by blanokřídlý hmyz
byla a asi v létě jsou.2

  1. rodák z Trpišova[]
  2. Ozvěny 5/2009 ozv0905.pdf (slatinany.cz)[][]

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.