ne 29.5.2022 První koňské divadlo Libora Štumpfa

Nedělní koňské pohádky ve starobylém kočovném divadelním voze v areálu muzea Švýcárna. V případě nepříznivého počasí se produkce přesouvá do vnitřních prostor muzea. Vstupné 60,- Kč

Rada města schválila cenu vstupného na  Švýcárně na  akci „Nedělní koňské
pohádky“ ve dnech 29. 5., 19. 6., 10. 7. a 14. 8. 20221 – jednotnou cenu pro návštěvníky 60 Kč/osob. a paušální cenu pro účinkující (Loutkařský soubor AHOJ Chrudim) za jedno vystoupení 3 600 Kč.2

  1. zrušeno – Ozvěny 8/2022[]
  2. https://www.slatinak.cz/rada-mesta-slatinany-projednala-na-124-schuzi/[]

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.