Ne 3.10.2021 Mykologická vycházka do lesů na Podhůře

Spolek Altus pořádá již tradiční mykologickou
vycházku, a to v neděli 3. října. V doprovodu zku-
šených mykologů Pavla Brůžka a Václava Kobery
vyrazíme do lesů na Podhůře. Sbírat a především
určovat budeme všechny nalezené druhy hub.
Ty jedlé si každý může odnést domů, takže ko-
šíky určitě s sebou. Mluvit se bude i o jedovatých
houbách a  možných záměnách, nezapomene
na další zdravotní problémy, které mohou někte-
ré druhy hub způsobit. Sraz je v 9.00 h. u vodár-
ny na Monaku, kde se dá i parkovat. Délka trvání
2–3 hodiny. Koná se díky fi nanční Pardubického
kraje. Další informace na 723004397 nebo
gutzercentrumcz.

Odkaz: Ozvěny 10/2021

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.