Téma: Nedostačující kapacita tříd družiny

Inspekce kolem roku 2018 konstatovala, že velikost tříd v budově družiny vedle školní jídelny neodpovídá počtu přihlášených dětí.

Družina se snaží dlouhodobě, aby děti ve třídách trávili jen nezbytnou dobu, tedy po obědě kolem hodiny, než se shromáždí na každodenní procházku a pak v případě nepříznivého počasí nebo v zimě a na podzim po procházce, když nejsou na dětském hřišti u družiny.

V této budově jsou 3 třídy, čtvrtá je v přístavbě ZŠ, tam není tento problém.

Čtvrtá místnost v této budově je využívána ZUŠ jako zrcadlový sál pro výuku tanečního oboru.

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.