Nedostatečně identifikovaní vlastníci pozemků

Nedostatečně identifikovaného vlastníka má nemovitost buď v případě, že nemá v katastru nemovitostí zapsaného žádného vlastníka (tj. není zapsána na žádný list vlastnictví), nebo vlastníka v katastru sice zapsaného má, ale zápis neumožňuje jeho dostatečnou identifikaci. Velkou většinu těchto nemovitostí tvoří pozemky. Zejména se jedná o ornou půdu a také o cesty, lesní pozemky či travní porosty. V seznamech lze nalézt také rodinné a bytové domy, chaty nebo garáže.

Většina zápisů tohoto druhu pramení ze situace před rokem 1989, kdy se katastr nemovitostí neudržoval řádně a v určitém období dokonce nebyl veden vůbec. Pokud se nepřihlásí vlastník nemovitosti nejpozději do 31. 12. 2023, uběhne lhůta daná novým občanským zákoníkem, a tento majetek přejde na stát.

Seznam takových nemovitostí ve Slatiňanech1.

Název okresu Název obce Název k.ú. OPSUB – typ OPSUB – r.č. / IČ OPSUB – název OPSUB – adresa Podíl čitatel Podíl jmenovatel Parcela – výměra Název druhu pozemku Parcela (formátováno) Číslo LV (parcela)
Chrudim Slatiňany Kunčí OFO Dymák Jaroslav č.p. 20, 68761 Vlčnov 1 2 5001 orná půda Kunčí 749788, č. 76/2 89
Chrudim Slatiňany Kunčí OFO Dymáková Marie č.p. 20, Vlčnov 1 2 5001 orná půda Kunčí 749788, č. 76/2 89
Chrudim Slatiňany Slatiňany OFO Bílek Alois adresa neznámá 1 36 3146 orná půda Slatiňany 749796, č. 414 1337
Chrudim Slatiňany Slatiňany OFO Bílek Antonín adresa neznámá 1 36 3146 orná půda Slatiňany 749796, č. 414 1337
Chrudim Slatiňany Slatiňany OFO Bílková Františka adresa neznámá 1 36 3146 orná půda Slatiňany 749796, č. 414 1337
Chrudim Slatiňany Slatiňany OFO Hebká Anna adresa neznámá 1 48 3146 orná půda Slatiňany 749796, č. 414 1337
Chrudim Slatiňany Slatiňany OFO Hrubá Anna adresa neznámá 1 1 61 ostatní plocha Slatiňany 749796, č. 381/13 1350
Chrudim Slatiňany Slatiňany OFO Hrubý Josef adresa neznámá 1 24 3146 orná půda Slatiňany 749796, č. 414 1337
Chrudim Slatiňany Slatiňany OFO Hrubý Vincenc adresa neznámá 1 12 3146 orná půda Slatiňany 749796, č. 414 1337
Chrudim Slatiňany Slatiňany OFO Krátká Marie adresa neznámá 1 24 3146 orná půda Slatiňany 749796, č. 414 1337
Chrudim Slatiňany Slatiňany OFO Krejčíková Růžena adresa neznámá 1 36 3146 orná půda Slatiňany 749796, č. 414 1337
Chrudim Slatiňany Slatiňany OFO Kudláček František adresa neznámá 1 24 3146 orná půda Slatiňany 749796, č. 414 1337
Chrudim Slatiňany Slatiňany OFO Langová Marie adresa neznámá 1 48 3146 orná půda Slatiňany 749796, č. 414 1337
Chrudim Slatiňany Slatiňany OFO Marvanová Jaroslava adresa neznámá 1 48 3146 orná půda Slatiňany 749796, č. 414 1337
Chrudim Slatiňany Slatiňany OFO Mazalová Františka adresa neznámá 1 24 3146 orná půda Slatiňany 749796, č. 414 1337
Chrudim Slatiňany Slatiňany OPO Neznámý vlastník adresa neznámá 1 1 101 zastavěná plocha a nádvoří Slatiňany 749796, st. č. 823 128
Chrudim Slatiňany Slatiňany OPO Neznámý vlastník adresa neznámá 1 1 20 zastavěná plocha a nádvoří Slatiňany 749796, st. č. 1235 598
Chrudim Slatiňany Slatiňany OFO Ondráček Bedřich Škroupova 59, Chrudim III, 53701 Chrudim 1 78 1611 ostatní plocha Slatiňany 749796, č. 456/37 257
Chrudim Slatiňany Slatiňany OFO Pilařová Marie adresa neznámá 1 36 3146 orná půda Slatiňany 749796, č. 414 1337
Chrudim Slatiňany Slatiňany OFO Šebková Aloisie č.p. 49, 53821 Orel 1 1 4922 orná půda Slatiňany 749796, č. 336/3 1331
Chrudim Slatiňany Slatiňany OFO Škodová Marie adresa neznámá 1 6 3146 orná půda Slatiňany 749796, č. 414 1337
Chrudim Slatiňany Slatiňany OFO Šrámek Antonín adresa neznámá 1 15 3146 orná půda Slatiňany 749796, č. 414 1337
Chrudim Slatiňany Slatiňany OFO Šťovíčková Marie adresa neznámá 1 12 3146 orná půda Slatiňany 749796, č. 414 1337
Chrudim Slatiňany Slatiňany OFO Šustr František Wolkerova 257, 53821 Slatiňany 1 46 357 orná půda Slatiňany 749796, č. 258/2 773
Chrudim Slatiňany Slatiňany OFO Táborská Emilie adresa neznámá 1 48 3146 orná půda Slatiňany 749796, č. 414 1337
Chrudim Slatiňany Slatiňany OFO Tlapák František adresa neznámá 1 24 3146 orná půda Slatiňany 749796, č. 414 1337
Chrudim Slatiňany Slatiňany OFO Tlapák František adresa neznámá 1 24 3146 orná půda Slatiňany 749796, č. 414 1337
Chrudim Slatiňany Slatiňany OFO Tlapák Josef adresa neznámá 1 24 3146 orná půda Slatiňany 749796, č. 414 1337
Chrudim Slatiňany Slatiňany OFO Vacková Marie T. G. Masaryka 131, 53821 Slatiňany 1 14 16 ostatní plocha Slatiňany 749796, č. 438/13 235
Chrudim Slatiňany Slatiňany OFO Vacková Marie T. G. Masaryka 131, 53821 Slatiňany 1 14 907 orná půda Slatiňany 749796, č. 438/17 2853
Chrudim Slatiňany Slatiňany OFO Vacková Marie č.p. 131, 53821 Slatinany 1 46 357 orná půda Slatiňany 749796, č. 258/2 773
Chrudim Slatiňany Slatiňany OFO Vacková Marie T. G. Masaryka 131, 53821 Slatiňany 1 1 2701 orná půda Slatiňany 749796, č. 438/9 1362
Chrudim Slatiňany Slatiňany OFO Vogel Eduard Viden VII Burgasse 93 5 1 1 4106 orná půda Slatiňany 749796, č. 243/1 103
Chrudim Slatiňany Slatiňany OFO Wirthová Bohuslava Škrovád, 53821 Slatiňany 1 1 690 orná půda Slatiňany 749796, č. 587/19 1082
Chrudim Slatiňany Slatiňany OFO Wirthová Bohuslava Škrovád, 53821 Slatiňany 1 1 15 trvalý travní porost Slatiňany 749796, č. 588/9 1082
Chrudim Slatiňany Slatiňany OFO Zajícová Marie Slatinany 53 1 46 357 orná půda Slatiňany 749796, č. 258/2 773
Chrudim Slatiňany Slatiňany OFO Zitková Růžena Klesice 1 2 140 orná půda Slatiňany 749796, č. 756 1346
Chrudim Slatiňany Škrovád OFO Blažková Marie Trpišov 32, 53821 Slatiňany 1 1 3894 orná půda Škrovád 749800, č. 283/6 1083
Chrudim Slatiňany Škrovád OFO Plíšek Skrovad čp.14 1 10 771 orná půda Škrovád 749800, č. 248/11 351
Chrudim Slatiňany Škrovád OFO Sýkora Jan adresa neznámá 1 2 1358 trvalý travní porost Škrovád 749800, č. 295 1077
Chrudim Slatiňany Škrovád OFO Sýkorová Josefa adresa neznámá 1 2 1358 trvalý travní porost Škrovád 749800, č. 295 1077
Chrudim Slatiňany Škrovád OFO Trnka František č.p. 622, Dubnice nad Váhom 2 8 183 ostatní plocha Škrovád 749800, č. 172 309
Chrudim Slatiňany Škrovád OFO Trnka František č.p. 622, Dubnice nad Váhom 2 8 463 ostatní plocha Škrovád 749800, č. 175/1 309
Chrudim Slatiňany Škrovád OFO Trnka František č.p. 622, Dubnice nad Váhom 2 8 22914 orná půda Škrovád 749800, č. 176 309
Chrudim Slatiňany Škrovád OFO Trnka František č.p. 622, Dubnice nad Váhom 2 8 52 ostatní plocha Škrovád 749800, č. 177/2 309
Chrudim Slatiňany Škrovád OFO Wirthová Bohuslava Škrovád 34, 53821 Slatiňany 1 1 10576 orná půda Škrovád 749800, č. 156/42 1082
Chrudim Slatiňany Škrovád OFO Wirthová Bohuslava Škrovád 34, 53821 Slatiňany 1 1 146 ostatní plocha Škrovád 749800, č. 160/3 1082
Chrudim Slatiňany Trpišov OFO Bleha František Trpišov 20, 53821 Slatiňany 1 14 1010 orná půda Trpišov 760714, č. 294/8 948
Chrudim Slatiňany Trpišov OFO Blehová Marie Trpišov 20, 53821 Slatiňany 1 14 1010 orná půda Trpišov 760714, č. 294/8 948
Chrudim Slatiňany Trpišov OFO Bubeníková Františka č.p. 36, Svídnice 1 9 548 orná půda Trpišov 760714, č. 258/5 760
Chrudim Slatiňany Trpišov OFO Bubeníková Františka č.p. 36, Svídnice 1 1 4513 orná půda Trpišov 760714, č. 187/5 970
Chrudim Slatiňany Trpišov OFO Bubeníková Františka č.p. 36, Svídnice 1 1 235 ostatní plocha Trpišov 760714, č. 187/8 970
Chrudim Slatiňany Trpišov OFO Bubeníková Františka č.p. 36, Svídnice 1 1 213 lesní pozemek Trpišov 760714, č. 187/9 970
stavba – název části obce Stavba – název způsobu využití Stavba (formátováno) Číslo LV (budova)
Slatiňany objekt k bydlení č.p. 711, část obce Slatiňany, na parcele st. 823 11000
garáž budova bez čp/če, garáž, na parcele st. 1235 11000
Chrudim Slatiňany Trpišov OFO Bubeníková Františka č.p. 36, Svídnice
1
1 8185 orná půda Trpišov 760714, č. 197/2 970
Chrudim Slatiňany Trpišov OFO Bubeníková Františka č.p. 36, Svídnice
1
1 157 lesní pozemek Trpišov 760714, č. 197/5 970
Chrudim Slatiňany Trpišov OFO Bubeníková Františka č.p. 36, Svídnice
1
1 164 lesní pozemek Trpišov 760714, č. 199 970
Chrudim Slatiňany Trpišov OFO Bubeníková Františka č.p. 36, Svídnice
1
1 352 lesní pozemek Trpišov 760714, č. 202/2 970
Chrudim Slatiňany Trpišov OFO Bubeníková Františka č.p. 36, Svídnice
1
1 1638 orná půda Trpišov 760714, č. 212 970
Chrudim Slatiňany Trpišov OFO Bubeníková Františka č.p. 36, Svídnice
1
1 1738 trvalý travní porost Trpišov 760714, č. 272/4 970
Chrudim Slatiňany Trpišov OFO Bubeníková Františka č.p. 36, Svídnice
1
1 130 vodní plocha Trpišov 760714, č. 272/9 970
Chrudim Slatiňany Trpišov OFO Bubeníková Františka č.p. 36, Svídnice
1
1 709 ostatní plocha Trpišov 760714, č. 527/2 970
Chrudim Slatiňany Trpišov OFO Herzog Josef Trpišov 57, 53821 Slatiňany
1 14 1010 orná půda Trpišov 760714, č. 294/8 948
Chrudim Slatiňany Trpišov OFO Herzogová Marie Trpišov 57, Slatiňany
1 14 1010 orná půda Trpišov 760714, č. 294/8 948
Chrudim Slatiňany Trpišov OFO Chrbolka František č.p. 4, Svidnice
1
2 18 orná půda Trpišov 760714, č. 259 975
Chrudim Slatiňany Trpišov OFO Chrbolková Růžena č.p. 4, Svidnice
1
2 18 orná půda Trpišov 760714, č. 259 975
Chrudim Slatiňany Trpišov OFO Janečková Marie č.p. 14, Svídnice
1
9 548 orná půda Trpišov 760714, č. 258/5 760
Chrudim Slatiňany Trpišov OFO Janečková Marie č.p. 14, 53824 Svídnice
1
1 1629 trvalý travní porost Trpišov 760714, č. 272/3 1001
Chrudim Slatiňany Trpišov OFO Kábelová Josefa Vlnitá 560/54, Braník, 14700 Praha
1
1 2920 orná půda Trpišov 760714, č. 441/4 996
Chrudim Slatiňany Trpišov OFO Kopecká Helena Růžová 1032, Chrudim IV, 53701 Chrudim
1
4 120 orná půda Trpišov 760714, č. 174/3 998
Chrudim Slatiňany Trpišov OFO Sedláková Anna č.p. 10, Trpisov
1
1 12 lesní pozemek Trpišov 760714, č. 423/2 986
Chrudim Slatiňany Trpišov OFO Sedláková Anna č.p. 10, Trpisov
1
1 24 ostatní plocha Trpišov 760714, č. 423/7 986
Chrudim Slatiňany Trpišov OFO Sedláková Anna č.p. 10, Trpisov
1
1 4263 orná půda Trpišov 760714, č. 423/9 986
Chrudim Slatiňany Trpišov OFO Sedláková Anna č.p. 10, Trpisov
1
1 210 lesní pozemek Trpišov 760714, č. 424/2 986

  1. Výzva občanům – Aktuální údaje o nemovitostech s nedostatečně identifikovaným vlastníkem – úřední deska MÚ Sl. 17.2.2022[]

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.