Nehospodárnému nakládání s finančními prostředky Národního hřebčína Kladruby nad Labem se věnuje MF Dnes

Dne 8. prosince 2021 vyšel v MF Dnes obsáhlý článek nazvaný „Vyhozené miliony, kritizují lidé chystané silo hřebčína“1, článek je dostupný na webu Idnes.

V textu jsou zmiňovány obavy obyvatel Škrovádu ze zátěže prachem a hlukem, kterou by provoz sil jednoznačně přinesl, pro čtenáře ze vzdálenějších míst je však zajímavější ekonomická stránka investice hrazené ze státních prostředků. Projekt, na který má Hřebčín vynaložit 8,2 milionu korun (v cenách roku 2018), má skladovat 250 tun obilí, když například čistička má být v provozu pouhých 50 hodin za celý rok.

MF Dnes se na názor dotázala místostarosty města Ing. Šťastného, který uvedl, že neexistuje větší plýtvání s penězi daňových poplatků a zdůraznil, že v době obrovského deficitu veřejných rozpočtů nemůže být na tuto investici přidělena dotace. Místostarosta odmítá i umístění sil mezi rodinné domy. Hřebčín projekt hájí tím, že stávající způsob skladování je nevhodný a krmivo pro koně považuje za důležitou věc.

O projektu nyní rozhoduje stavební úřad ve Slatiňanech, který v tuto chvíli stavební řízení pozastavil a čeká na doplnění projektové části dokumentace.

  1. Vyhozené miliony, kritizují lidé chystané silo hřebčína mezi rodinnými domy – iDNES.cz 8.12.2021[]

3 komentáře u „Nehospodárnému nakládání s finančními prostředky Národního hřebčína Kladruby nad Labem se věnuje MF Dnes“

    1. Bohužel se Česká televize v reportáži nevěnovala spornosti ekonomické stránky investice. Jak již bylo výše uvedeno stavba v řádu milionů korun financovaná z veřejných rozpočtů má být v plném provozu pouhých pár hodin ročně. Tuto službu by národní hřebčín nakoupil za pár desítek tisíc korun ročně. Tato investice je arogancí moci hřebčína.

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.