Oprava a obnova ulic, silnic a chodníků – volby 2022

Víte, podle jakého klíče se rozhoduje, kde, kdy a jak se opraví který výmol, kde se položí nový asfalt či zrekonstruuje ulice? Jestli se jen opraví dlažba chodníku nebo se vybuduje od základu nový?

Několik let čekaly na opravu např. cesta kolem modely1, parkoviště na sídlišti za Bonetem, třeba rok čekají na opravu vymleté díry v ulicích2. Louže přes celou šířku vozovky před plovárnou po každém větším dešti je již dlouholetá tradice. Rozpraskaný anebo propadlý asfalt (např. Škrovádská či Podskála anebo kolem starších záplat) se neřeší, dokud se naprosto nevytluče, ačkoliv včasné zalití spár rozpad asfaltu zpomaluje, hlavně v zimě, kdy do prasklin zatéká voda, která pak mrzne a drolí podloží.

Stále máme ve městě (hlavně v částech) prašné ulice, zatímco některé jiné ulice se od základů (tedy dosti nákladně) rekonstruují, ačkoliv jejich povrch je ještě uspokojivý bez výtluků34.

Mnohé chodníky byly nákladně obnoveny, původní dlažba nebo asfalt nahrazeny jednotnou zámkovou dlažbou: podle hlavní silnice v Trpišově od hasičárny nahoru5 a v Klášterní ulici6, připravuje se i Čechova ulice a ve Škrovádě od téčka ke křížkům. Zámková dlažba je pěkná, avšak tedy kromě vysoké ceny rekonstrukce, která se blíží ceně vybudování nového chodníku, trpí plevelem kvůli velkému množství spár7.

Přes velkou pozornost k chodníkům v minulých volebních programech totiž nevznikl žádný nový (natož v místních částech), nepočítáme-li předchozím vedením města připravený chodník ve Švermově ulici, který se ani nepodařilo vybudovat v plánované délce. Např. Osadní výbor Kunčí žádal o prodloužení chodníku směrem na Orel8.

Nadzemní kabelové samonosné vedení v obci Horní Ředice

Nepodařilo se  dosud zkoordinovat rekonstrukce ulic a elektrického vedení, takže není vyloučeno, že se bude bagrovat 5 či 10 let starý chodník nebo silnice, až doslouží letité nadzemní vedení, které se již buď pouze dává do země, nebo se nahrazuje tlustými nevzhlednými kabely na betonových sloupech. Nástřešáky pro ně použít nelze.

V roce 2019 byl zprovozněn praktický nástroj interaktivní mapa Zmapuj to (součást informačního systému Munipolis), kam mohou občané přes mobil hlásit závady, i když není dosud moc využíván. Zde je možné vložit fotografii a polohu výmolu, rozbité silnice, ale i lavičky, zeleně, černé skládky apod. Údržba se pak podnětem zabývá, buď opraví, slíbí opravu nebo odůvodní, proč to nejde. Podobně funguje emailová adresa poradekslatinanycz . Jde však o řešení nahodilých stížnosti, nic systematického.

Podařilo se připravit, veřejně projednat a schválit9 novou koncepci dopravy,  která má zkoordinovat budoucí rekonstrukce a budování komunikací a parkovacích míst. Označuje některá problematická místa, aby se na ně při rekonstrukci nezapomnělo (jako se při rekonstrukcích ulic stále zapomíná např. na cyklisty, ve částech na chodce apod.).

Přijde vám stávající přístup k opravám a stavbám, co se týče plánování, rychlosti a kvality dostačující, anebo byste něco dělali jinak? Pokud váš návrh bude dražší, na úkor čeho na to vezmete?

Minulé volební programy

Největší prioritou volebních programů byli chodníky:

Pro ODS+TOP09 byly samozřejmostí opravené a čisté chodníky a efektivní údržba města.10

SNK slíbilo „Obnovu chodníků ve všech místních částech a budování nových v místech, kde dosud chybí a jejich stavba je smysluplná“.

Lidovci také chtěli „věnovat údržbě vozovek a chodníků větší péči“.

Nicméně o postupu a prioritách oprav (tedy podle čeho se určí, co teď a co potom) se dosud veřejná diskuse nevedla.

Nové volební programy

ODS+TOP09 chce dát ještě více peněz do rekonstrukcí ulic, oprav chodníků, silnic, včetně zřízení potřebných přechodů pro chodce podle připraveného  investičního plánu a koncepce dopravy. Každý rok chce u další ulice provést opravu dlažby chodníku či povrchu silnice. Záměry chce nadále projednávat s občany.11

Komentáře kandidátů

Z dotázaných kandidátů všech stran12 k tomuto tématu zatím nikdo nic navíc nemá.

 1. provizorně opravena teď v červenci před volbami[]
 2. Škrovádské nábřeží, Neumannova[]
 3. Rekonstrukce Klášterní ulice (od TGM po Tyršovu) – slatinak.cz[]
 4. Rekonstrukce Klášterní ulice (od Tyršovy po Švermovu, případně až k nádrži u nádraží) – slatinak.cz[]
 5. Výzva k předložení cenových nabídek na významné stavební akce – slatinak.cz[]
 6. Rekonstrukce Klášterní ulice (od Tyršovy po Švermovu, případně až k nádrži u nádraží) – slatinak.cz[]
 7. Spáry v chodnících a ulicích zarůstající plevelem – slatinak.cz[]
 8. zastupitel David Drahokoupil; telefonicky 1.8.2022[]
 9. Zastupitelstvo schválilo novou dopravní koncepci města – slatinak.cz[]
 10. TOP09 a ODS – volební program 2018 – slatinak.cz 4.1 a 2[]
 11. Volební program 2022 – ODS+TOP09 – slatinak.cz[]
 12. SNK: IJ, MC, FR, SS, PH, RR, ZK; Sedma: JP, DV, JB, DD, JP, JŠ, VP, LM; ODS+TOP09: SŠ, VS, MM, JS, JU ; lidovci: DP, DH, MD; Vraníci: MH, JK; SPD+VB: JS, JB dotázáni e-mailem 4.8.2022[]

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.