Největší strom v zámecké zahradě padl

Vše je pomíjivé. Od rána 21.5.2022 už největší strom v zahradě není největším stromem.

Při noční bouřce povolil a nad rámem praskly i vazby. Polovina (asi) 250 let starého jasanu ztepilého leží v louce.

Kdybyste nám chtěli pomoci, přijďte na prohlídku. Ze vstupného hradíme péči nejen o zámek, ale také o zahradu i park. Na podzim bychom rádi nakoupili další sazenice stromů a keřů, aby za pár desítek let dělaly radost jako kdysi tento jasan.

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.