Není jedno, čím topíme

Čistota ovzduší má velký vliv na zdraví člověka. Za den prodýchá každý z nás asi 20 kg vzduchu.  Plicní tkáň je náchylná k pohlcování škodlivin a jejich následnému transportu po celém těle krevním řečištěm. Více než třeba trávicí trakt. Následky dýchání exhalací z tuhých paliv na náš číhají v podobě průduškového astmatu, alergie nebo třeba i rakoviny.  Podle nedávných výzkumů má díky znečištěnému ovzduší v průměru jeden Čech o devět měsíců kratší život. Jde o statistický údaj, v některých místech je tedy situace výrazně horší a v některých zase lepší. Naše město, tedy jeho větší část ležící v kotlině Chrudimky, má zhoršené rozptylové podmínky, zejména v inverzním počasí. V dobách před plynofikací se hovořilo o pověstném slatiňanském smogu. Plynofikací se situace výrazně zlepšila, nicméně v posledních letech pozorujeme nárůst lokálních topenišť, která přispívají zhoršení situace. V legálním případě se jedná o návrat k uhlí, který je problematický právě z hlediska zdravotního i ekologického, v jiných případech jde o používání zcela nevhodných „paliv“ typu starých okenních rámů (napuštěných různými barvami), zbytky překližek (spojovaných lepidly) nebo dokonce spalování plastového či jiného odpadu. V takovém případě se do ovzduší uvolňuj řada toxických látek.

Není tedy jedno, čím topíme. Není jedno, co dýcháme

Často se lidé ptají, co mají dělat, když někdo v jejich okolí tímto způsobem obtěžuje a ohrožuje zdraví ostatních. V prvním kroku je nejefektivnější se pokusit se znečišťovatelem osobně domluvit. Dát mu najevo, že vám způsob jeho chování vadí a požádat ho o nápravu. Vyžaduje to kus občanské odvahy. Bude-li nás více, může to vést k řešení.

Pokud však nedojde ke zlepšení a domluva nepomůže, můžeme využít postupu, který umožňuje současná legislativa.

V případě, že znečišťovatelem je fyzická osoba (byt, rodinný dům), lze podat podnět k obci s rozšířenou působností, tedy v našem případě na Městský úřad Chrudim, odbor životního prostředí, oddělení ekologie prostředí. V případě právnických osob (např. firmy) se podnět podává k České inspekci životního prostředí.

Pravomoci kontrolních orgánů i případné postihy jsou pro znečišťovatel nepříjemné.

V každém případě je však lepší, když věc nedojde až tak daleko. Pro dobré sousedské vztahy je vždy lepší se pokusit nejprve rozumně domluvit, než se ohánět paragrafy.

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.