Neoprávněný pronájem bytů na Starém náměstí nebyl prokázán

Na Městský úřad Slatiňany byl opakovaně v nedávné době doručen anonym upozorňující na  neoprávněné pronajímání bytu ve Slatiňanech na Starém náměstí. Pronajímatel Město Slatiňany již v minulosti tuto situaci řešilo plošně nebo s konkrétními nájemci. V  minulosti byla v  bytech na  Starém náměstí prováděna namátková kontrola oprávněnosti užívání bytů pracovnicemi Městského úřadu Slatiňany za  účasti příslušníka Městské policie Chrudim.

Se všemi 60 nájemníky byl uzavřen dodatek k  nájemním smlouvám o  nepovoleném pronajímání bytů třetí osobě. Všichni nájemníci dodatek podepsali a  vyjádřili tak svůj souhlas. Bylo jednáno s  některými nájemníky jednotlivě.

O  vyjádření k  této záležitosti byla požádána advokátní kancelář. Bohužel k obvinění z neoprávněného pronajímání a  následnému opatření není dostatek důkazů.

Za důkazy jsou považovány především písemnosti, jako je podnájemní smlouva, úhrada nájmu jinou osobou apod. Žádné takové důkazy není lehké pronajímatelem získat.

V souvislosti s  tímto chceme opakovaně vyzvat občany, pokud mají k čemukoli připomínky, náměty a upozornění, aby se pod odeslané písemnosti podepsali, a bude jim odpovězeno.1

 

  1. Josef Prokš, tajemník MěÚ Slatiňany, Ozvěny 3/2022[]

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.