Neřešme už volby a pusťme se do práce – rozhovor se staronovým starostou Ivanem Jeníkem

Přinášíme zápis rozhovoru s faktickým vítězem komunálních voleb, se starostou Ivanem Jeníkem, který byl do této funkce zvolen již pro páté volební období.

Co nejdůležitějšího čeká Slatiňany v následujících čtyřech letech?

Nevím, jestli to budu říkat přesně podle priorit, ale v každém případě nejnutnější je dokončení a schválení územního plánu. To je alfa a omega rozvoje města. Protože pokud nebude schválen územní plán, jsou i některé investiční akce i menšího rozsahu úplně zaraženy.  Například parkovací místa a další.

Druhá věc, kterou bychom rádi udělali za ty 4 roky, je odkanalizování Kunčí. Tím pádem bychom skončili s odkanalizováním všech částí města. Není to sice moc vidět, ale myslím, že za těch 16 let se dalo do země přes 100 mil. korun.

Třetí věc je hlavní budova základní školy. Jednak výměna oken, údržba elektroinstalace, pak fasáda. Zateplovat se asi nebude muset. Nejde sice o historickou budovu, ale stejně to konzultujeme s památkáři.

Výměna elektroinstalace v mateřské škole, požadavky se zpřísňují a navíc jsou tam děti.

Pokud se podaří sehnat dotace a bude mít podporu v zastupitelstvu, tak Modela.

Dále budeme jednat se zástupci sportovních organizací, jak dál. Některé věci jsou totiž z jejich i z našeho pohledu značně zatěžující a neudržitelné, jako jsou například potíže se zajištěním předepsané teploty v tělocvičně.

Pak jsou mnohé drobnosti, chodníky a tak, ale to teď asi není nutné vše uvádět. Myslím, že na 4 roky toho je dost.

Teď jste starosta, ale ve volbách byla vaše strana až druhá. Proč si myslíte, že se to stalo?

Jednak si myslím, že jsme podcenili předvolební kampaň, ostatní strany byly výraznější a dokázaly i ty naše výsledky lépe prodat, tedy jak třeba uváděly, co všechno prosadily a tak.

Také už je nová generace, která má zase jiný pohled a přiznejme si, že když nám bylo 25, tak 40ti nebo 50ti letí už pro nás byli staří a na věci se koukali jinak než my (smích).

Jak hodnotíte zpětně povolební vyjednávání? Sedma, ODS a TOP09 se už na slatinaku vyjádřily, Váš pohled by mohl byt posledním kamenem v mozaice.

K volbám už jsem se také vyjadřoval. Jak i Milan Chalupník zmiňoval, začátek byl velmi nervózní. Na začátku ta vítězná strana podlehla vítězné euforii a – je to můj subjektivní názor – tu euforii nezvládla. Asi měli začít o dva tři dny později, až opadnou ty emoce. Vzniklo to asi z překvapení a nezkušenosti. Ale je to jen můj osobní dojem.

Čím si myslíte, že jste oslovil zbylé zastupitele – KDU a komunisty, kteří vám při hlasování na ustavujícím zastupitelstvu projevili plnou důvěru ?

Myslím si, i jak jsem s nimi mluvil, že mají ve mě důvěru a že také znají mou práci a chtějí ji podpořit a umožnit její pokračování dál.

Vaše SNK ED skončilo druhé, zástupci koalice ODS a TOP 09 i vítězná Sedma hovořily po volbách o tom, že chtějí, abyste skončil. Berete to jako nějaký signál, chcete něco v řízení města změnit?

Všechny strany měly v programech, a to i napříč republikou, že chtějí změnu. Nenašel jsem program, kde by bylo napsáno, že když vyhrají, že nechtějí změnu. Vedení města není jeden člověk, město řídí rada, potažmo zastupitelstvo, takže pokud budou chtít tu změnu prosadit, tak mohou, a já ji budu muset zrealizovat. Protože starosta zastupuje město navenek, ale realizuje rozhodnutí rady a zastupitelstva.

Takže myslíte, že oni ve svých prohlášeních po volbách přeceňovali roli starosty?

Myslím, že ta role starosty se stále trochu přeceňuje. Ten starosta je sice reprezentant toho města, ale stále má jeden hlas jako každý jiný zastupitel.

No ale účastní se nejvíc jednání…

Ano, účastní se, ale je na korektnosti starosty, aby výstupy těch jednání předával radě. Já jsem si nechával všechno odsouhlasit radou a radou všechno prošlo, protože si myslím, že něco utajovat je akorát časovaná bomba.

Kromě funkce starosty jste také zastupitel na kraji. Promítá se to nějak do vaší pozice starosty anebo opačně?

Možná že to má obě cesty, že se to promítá na obě strany. Teď jsem třeba dostal nabídku od kraje, abych se jako starosta zúčastnil cesty s možností navázání další mezi-městské spolupráce. Pardubický kraj má družbu na Slovensku a na Ukrajině, takže pojedu díky tomu zároveň za kraj i za město.

A obráceně se nám zase podařilo na kraji prosadit do pravidel POV, že místní části velkých měst, jako jsou Trpišov nebo Kunčí mají nárok na některé krajské dotace stejně jako malé obce. Dříve na ně nedosáhly, když byl limit třeba 500 obyvatel, protože byly součástí větší obce.

Ale udělejme už tlustou čáru za minulými volbami a připravujme se na další.

(Rozhovor pokračuje tématem „komunikace města s občany„.)

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.