Návrh: Nerezový bazén

Bazény na naší plovárně jsou aktuálně betonové s fólií. Studie rekonstrukce plovárny počítá také s fólií u obou bazénů.

Na zastupitelstvu projednávajícím koncept rekonstrukce plovárny zazněl návrh na nerezový i velký bazén, protože jeho životnost je delší. Zastupitelstvo požádalo o prověření této možnosti.1

Následně rada města následně nerezový bazén zamítla kvůli velkému cenovému rozdílu mezi cenou nerez plaveckého bazénu a fóliového provedení (rozdíl až 12 mil. Kč vč. DPH)2

Lze také předpokládat značný růst cen nerezu v následujícím období. Kromě velkého cenového rozdílu také kvůli dalším připravovaným velkým investičním akcím  města (např. kanalizace Kunčí, rekonstrukce sportovišť, ulic, chodníků, VO atd.) a nemožností čerpat na  rekonstrukci plovárny dotace (které nejsou a nebudou vypsány).3

Předpokládaná životnost fólie dle projektanta by měla být při použití nových technologií minimálně dvacet let.3

  1. 7. 4. 2021 14. Zasedání zastupitelstva 2021[]
  2. 91. rada města[]
  3. místostarosta Stanislav Šťastný: Informace z projednání studie rekonstrukce plovárny Zastupitelstvem – Ozvěny 5/2021[][]

2 komentáře u „Návrh: Nerezový bazén

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.