Téma: Neshoda s p.Chrbolkou o platbu za zemní práce v prostoru kompostárny

V měsících srpen až listopad roku 2022 proběhla rekonstrukce kompostárny, se kterou byly spojeny úklidové práce. Na úklidových pracích se podílela firma TOLUP COMPANY s.r.o., vlastněná panem Tomášem Chrbokou. Práce objednané a rozpočtované byly městem řádně proplaceny.
V červenci 2023 však pan Tomáš Chrbolka vznesl požadavek k proplacení zbývajících odvedených prací v celkové výši téměř 900 tis. Kč.

Finanční výbor předložil zprávu se svého jednání dne 4. ledna 2024 se závěrem fakturu nepřijímat a neproplatit.

Kontrolní výbor předložil zprávu se svého jednání dne 7. března 20204 se závěrem doporučení uzavření dohody s panem Tomášem Chrbolkou dle skutečného množství odvedené práce se stanoviskem jednotlivých zodpovědných zaměstnanců MěÚ.1

  1. podklady k zastupitelstvu 24/4/2024[]

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.