Nevím, jak ještě víc s lidmi hovořit – rozhovor se starostou Ivanem Jeníkem

(pokračování rozhovoru z 7.11.2018)

Pane starosto, často hovoříte o tom, že lidé nekomunikují, nezajímají se a mnohdy spíše záměry města hatí, místo aby pomáhali. Není to tím, že město s lidmi málo mluví, málo se jich ptá na názor?

Nevím, jak ještě víc s lidmi hovořit. Myslím, že já osobně s občany mluvím hodně, vlastně i při výkonu svého druhého povolání slyším mnoho i z té druhé strany, někdy až moc.

Všechno co se dá zveřejnit zveřejníme. Jak na internetových stránkách, tak v rozhlase či v Ozvěnách se snažíme s lidmi komunikovat. Ale je potřeba, aby respektovali i naše výzvy, že se musí vyjádřit v danou dobu a ne třeba až za tři čtvrtě roku za rok. Pokud se bavíme o stavebních zakázkách, ty se připravují rok dva dopředu, na ty je třeba reagovat při přípravě a ne až když jim před barákem začnou bagrovat.

Ale problém je, a spolu jsme to řešili už několikrát, a z mého pohledu to stále není uspokojivě vyřešeno, že občan se většinou nedozví, že se něco připravuje, než až mu tam ten bagr fakt přijede. Aktuálně bych uvedl projekty parkoviště Spartaku, Klášterní ulice apod.

Víte, ale to není chyba jen města ale také zastupitelů. Každý má svého zastupitele  a zastupitelé i radní to vědí. Lidé by neměli jen útočit na město, ale také víc chtít po svých zastupitelích a ti by měli více komunikovat s lidmi. Proto jsou volení zástupci. Je to vzkaz pro lidi – chtějte ty výstupy od svých volených zástupců.

Však tohle je jeden ze záměrů slatinaka – zapojit víc občany do dění ve
městě.

 

Proto je potřeba zdůraznit, že to bylo zastupitelstvo, zastupitelé pro nějaký projekt zvedli ruku. Tak asi věděli proč pro něj zvedli ruku a pak to musí obhájit před svými voliči.

Teď třeba se připravuje plán investičních akcí pro rok 2019, nikdo ho zatím neviděl, ani zastupitelé. Ale máte pravdu, že to je problém těch zastupitelů, že si to nevymohou. To asi opravdu není vaše povinnost jim to vnucovat.

Však proto jsou i zastupitelé honorováni, byť to je minimální odměna, tak by nějakou práci za ni taky měli odevzdat a třeba se zeptat.

Je pravda, že si nemohou stěžovat, že s nimi nespolupracujete, když Vám pak dají plnou podporu. To také něco vyjadřuje.

Musí ale říci, co chtějí. Ten úředník, mnohdy ani já nevím, co chtějí. To je takové hloupé, když si někdo stěžuje, že „já jsem to nedostal“, a já nevím, co nedostal. Vy se třeba konkrétně zeptáte, ale když se, někdo přijde, že „já jsem to nevěděl“, a my nemůžeme tušit, že on o to má zájem, že zrovna tohle chce vědět.

zastupitelstvo 24.10.2018 (foto MÚ)

Máte pravdu, že zastupitele máme od toho, a že tohle je jejich nevyužitý potenciál, tak proč bychom je měli přeskakovat.

V reakci na volby pro náš web jste si posteskl, ze ve volbách Sedma sklízela ovoce vaší společné práce na radnici. Chcete tedy vaši práci prezentovat nějak jinak?

Do budoucna myslíte? Já zastávám názor, že všichni by měli pracovat ve prospěch města. Ať Sedma, Lidovci, KSČM a podobně, tak hlavní je, aby to bylo pro lidi, pro město, ne pro tu stranu. Tohle je můj názor. Tak jsme se na tom i shodli se zastupiteli, že musí jít hlavně pro město. A ne to prodávat jako svou práci, ale jako práci celého zastupitelstva, celé rady. Oni totiž některé věci, pro které hlasovalo 7 lidí, prodávali jako že to prosadili on.  Když měli jen 3 hlasy, tak bez naší podpory by to nebylo. Ale my jsme to takto neprodávali.

To jo, ale občan těžko pozná, kdo co podpořil, když hlasování rady je dodnes tajné.

To je sice pravda, ale každý vidí, na čem se rada shodla. Nevidíte jména, ale vidíte usnesení a počty, z toho plyne, že pro to musel hlasovat i někdo další.

(Rozhovor pokračoval tématem „Vytvoření centra po spuštění obchvatu„.)

4 komentáře u „Nevím, jak ještě víc s lidmi hovořit – rozhovor se starostou Ivanem Jeníkem“

  1. Mnozí lidé touží po svobodě. Nejsvobodnější společnost je demokracie. Demokracie funguje tam, kde jsou politici, kteří naslouchají, vysvětlují a rovnocenně komunikují. K rovnocenné komunikaci je potřeba transparentnost. Takže transparentnost požadujeme proto, abychom mohli žít svobodně.

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.