Téma: Noční klid

Mnoho z nás si rádo a v klidu vychutnává noční pohodu po celodenním hektickém snažení a velmi těžce neseme, když v blízkosti našeho obydlí se nám v noci tohoto klidu nedostává. Pro jiné z nás je zase jedinou formou odpočinku prožití noci ve víru tance a hudby, či jiná pro druhé občany hlučná forma zábavy. Jaká je tedy pro občany zákonná možnost se tomuto porušování zdravého spánku a vzájemných sousedských vztahů bránit?1

Přesné časové vymezení doby nočního klidu nalezneme v § 34 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. Podle tohoto ustanovení se noční dobou rozumí doba mezi 22.00 a 6.00 hodinou, a to pro účely kontroly dodržení povinností v ochraně před hlukem a vibracemi. V souvisejících ustanoveních zákona o ochraně veřejného zdraví jsou upraveny maximální přípustné limity hluku a vibrací a způsob jejich měření (viz. Ochrana před hlukem, www.epravo.cz, 17.5.2001).1

Současná česká právní úprava umožňuje, aby si samy obce v rámci samostatné působnosti upravily vyhláškou např. konec veřejné produkce hudby apod.1

  1. Noční klid | epravo.cz 5. 9. 2001[][][]

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.