Nominace na Osobnosti Pardubického kraje do konce listopadu

Hledáme osobnosti Pardubického kraje

Víte o někom, kdo přispěl k záchraně lidského života? Víte o někom, kdo významně přispěl k rozvoji nebo propagaci našeho kraje? Nominujte je! Termín přijímání nominací je do 30. listopadu.
df
Ceny Pardubického kraje jsou nejvyšším oceněním, kterým kraj vyjadřuje uznání a respekt významným osobnostem, kolektivům nebo právnickým osobám, které se zasloužily o rozvoj Pardubického kraje. Zastupitelstvo Pardubického kraje tak hodlá rozvíjet dobré tradice Pardubického kraje a cestou udělování cen také trvale a významně posilovat uvědomování si příslušnosti k území i lidem, kteří v Pardubickém kraji žijí. Pardubický kraj udílí ocenění od roku 2014.
 
Ceny se udílí ve třech kategoriích:
 
Za zásluhy o Pardubický kraj
Je to nejvyšší ocenění kraje a je udělováno respektovaným osobnostem, kolektivům nebo právnickým osobám, které svojí mimořádnou činností přispěly k rozvoji kraje nebo se jinak mimořádně zasloužily o Pardubický kraj.
 
Cena Michala Rabase za záchranu
Je specifickým oceněním kraje za mimořádné nebo dlouhodobé zásluhy osobnostem, kolektivům nebo právnickým osobám, které se zasloužily v zájmu prospěchu kraje a jeho občanů o záchranu života, zdraví nebo dalších významných hodnot. Cenu lze udělit jak za mimořádné zásluhy při dosažení pokroku ve zdravotnictví, tak i za mimořádné zásluhy při předcházení, řešení a odstraňování následků mimořádných událostí ohrožujících život, zdraví nebo jiné významné hodnoty.
 
Cena médií
Je ocenění pro osobnosti, které si z nominovaných vyberou na základě vlastního uvážení mediální partneři Pardubického kraje.
 
 
Nominovat osobnosti na ceny Pardubického kraje lze písemně na vyplněném formuláři doručeném na adresu Pardubického kraje, Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice s poznámkou: Ocenění Pardubického kraje. Nominační návrhy je možné podávat vždy do 30. listopadu daného roku, ocenění jsou předávána na jaře následujícího kalendářního roku.
Nutnou podmínkou pro přijetí a další zpracování nominačních návrhů je s ohledem na požadavky Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (tzv. GDPR) udělení souhlasu nominujícího i nominovaného. Děkujeme za pochopení a respektování této zákonné podmínky.
Ceny Pardubického kraje lze udělit také in memoriam. Cenu pak přebírají příslušní pozůstalí. Cenu nelze udělit opakovaně. O udělení cen bude rozhodovat Zastupitelstvo Pardubického kraje. Slavnostní předávání se uskuteční vždy na začátku roku. Pardubický kraj udílí ocenění Pardubického kraje jednou ročně.
Další informace včetně nominačního formuláře a přehledu oceněných za uplynulé roky najdete na webu Pardubického kraje.
Postup pro nominaci je následující:
1. Vyplňte na výše uvedené adrese nominační formulář
2. Formulář vytiskněte, vyplňte a podepište
3. Odevzdejte osobně na podatelně Krajského úřadu Pardubického kraje nebo zašlete poštou do 30. listopadu. 
 
 
V Chrudimi máme hned několik nositelů zmíněných ocenění – např. v poslední době Cena Michala Rabase za záchranu za rok 2019 putovala do rukou chrudimských strážníků Jiřího Němce a Petra Půlpána:
Jiří Němec a Petr Půlpán, strážníci městské policie v Chrudimi, byli nominováni za rychlé a duchapřítomné jednání vedoucí k záchraně lidského života. Oba muži byli v březnu 2019 na základě tísňového volání vysláni prošetřit možnou sebevraždu oběšením. Na místo dorazili v okamžiku, kdy postižená již ztrácela vědomí, a jen díky jejich duchapřítomnosti se podařilo zabránit jejímu úmrtí. Pan Jiří Němec se o záchranu lidského života zasloužil již podruhé, v r. 2012 pomohl muži, který se ocitl v ohrožení života při požáru bytu.

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.