Nová brána na hřbitov už se staví

Tak trochu za oponou, bez většího mediálního zájmu a za občasného klení projíždějících řidičů, vzniká nový vstup na hřbitov na místě bývalé márnice ve Slatiňanech. Stavba je součástí souboru staveb přechodu pro chodce a osvětlení ve Schmoranzově ulici, jehož generálním dodavatelem je společnost Havlík Milan s.r.o.

hřbitovní brána se štítkem autora

Vstupní brána je realizovaná podle návrhu Pavly Nely Odehnalové, který byl vybraný jako nevhodnější v architektonické soutěži. Kovaná ocelová brána bude osazená do bočních sloupů. Sloupy tvoří železobetonové nosné pilíře, které budou obezděné režným cihelným zdivem. Pata sloupů bude opevněná masivním pískovcovým obkladem a doplněná pískovcovými nákolníky. Cihelné zdivo bude zakončené pískovcovou hlavicí. Chybějící část oplocení bude z levé strany (při pohledu z ulice) dozděná pískovcovými bloky, z pravé strany režným cihelným zdivem.

Na stavbě jsou použité jednotící prvky z již realizovaných staveb ve Slatiňanech. Nové pískovcové prvky jsou z lomu v Božanově na Broumovsku, obdobně jako úpravy na zámku. Navržená betonová dlažba na vstupu do hřbitova bude nahrazená žulou, jak je tomu na parkovišti u městského úřadu a před restaurací Pod zámkem. Cihly jsou z historické stodoly z Radimi.

Pro bezpečné přecházení přes frekventovanou komunikaci bude nový vstup do hřbitova doplněný o přechod pro chodce, včetně bezbariérového uspořádání pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.

Dodavatelem vstupní brány je kovář Pavel Vojáček, dodavatelem stavebních prací společnost Komplex CR s.r.o.

Předpokládaný termín dokončení je polovina července 2020.

xyz_smap = 1

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.