Nová náves v Trpišově už získává obrysy

Osadní výbor v Trpišově od svého vzniku na konci roku 2019 usiluje o zušlechtění zdejší návsi a okolí. Letos na jeře proběhla anketa mezi občany, kde navrhovali, co by zde chtěli mít.

Koncepčního návrh přestavby celého prostoru byl nakonec zadán architektce Tereze Šmídové z Pardubic. Předběžný návrh představila na Radě města dne 30.8., která se k němu vyjádřila pozitivně s tím, že si vyžádá vyjádření výboru pro Životní prostředí.

23.9.2021 byli dále s návrhem seznámeni občané Trpišova v rámci veřejné schůze OV v hostinci Obora, kteří mohli vyjádřit své připomínky. Architektka zde v asi hodinové prezentaci zcela podrobně popsala a vysvětlila jednotlivé úpravy části centrální návsi, revitalizaci přežilé zeleně, úpravu prostor okolo nohejbalového hřiště, zejména přidání herních prvků pro malé i velké děti, revitalizaci rybníka a autobusové zastávky, vytvoření malého náměstíčka v okolí zastávky. Krom několika připomínek, které vzala architektka na vědomí s tím, že je zapracuje do finální verze, všichni zúčastnění se studií souhlasili. Cena za studii byla 74.000 Kč.

Architektka Šmídová získala v minulosti za svou práci mnohá ocenění. Touto studií získávají obyvatelé Trpišova významný nástroj na revitalizaci své obce. Na velkou část bude třeba uvolnit peníze z rozpočtu, ale ve studii jsou navrženy i prvky, které je možné řešit dobrovolnicky.

návrh revitalizace

Stručné poznámky ke koncepci zeleně v centru Trpišova

 • Budou zrušeny nadbytečné zpevněné plochy komunikací ve prospěch ploch zeleně.
 • Odstranit přestárlé a proschlé jehličnany – tedy postupně všechny kromě „vánočního stromu“.
 • Odborně prořezat lípy a pravidelně odstraňovat obrost pat kmenů.
 • Odstranit proschlé břízy naproti kapličce – je potřeba sledovat jejich stav a odstranit je ve chvíli, kdy se stanou nebezpečnými.
 • V rybníčku udržovat porosty rákosu pravidelným sečením.
 • Odstranit náletové dřeviny z okolí rybníky s výjimkou jedné lípy a vrb.
 • U starších vrb obnovit ořezávání „na hlavu“ u nově vysazené a mladších vrb tímto řezem napěstovat.
 • Stávající růže na návsi budou zachovány – část přesazena k betonovému sloupu rozvodů.
 • Náves je obohacena o květinové záhony a jsou v nich navrženy květiny, které svým nektarem lákají hmyz.
 • Navržena je louka.
 • Navrženy jsou nové prvky, které mohou sloužit ke hrám dětí a zároveň jsou to nové biotopy: suchý biotop = kamenné hřiště, broukoviště a „klády“.
 • Na návsi je navrženo množství našich původních keřů volné přírody, mezi nimi i ty méně běžné nebo i vzácné a ohrožené: zimolez obecný, dřín obecný, růže bedrníkolistá, dřišťál obecný, klokoč zpeřený.

Textová zpráva

Součástí studie je také 47 stránková textová zpráva, která vychází z historických souvislostí, současného stavu a popisuje výsledný záměr včetně navržený hracích prvků a dalších úprav, např. plotů soukromých pozemků sousedících s návsí či elektrického sloupu vysokého napětí s transformátorem.

 

param = naves_trpisov_tis 230

Jeden komentář u “Nová náves v Trpišově už získává obrysy”

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.