Nová pravidla pro výplatu humanitární dávky a solidárního příspěvku pro Ukrajince

Výše humanitární dávky se zároveň od 7. dávky od udělení dočasné ochrany změní. Pro osoby ve věku 18 let a starší bude 4620 Kč (odpovídá částce životního minima), a pro dítě do 18 let bude 3320 korun (totožná s částkou životního minima nezaopatřeného dítěte od 15 do 26 let věku). Humanitární dávka bude v tomto režimu vyplácená do března roku 2023.

Pro ty, co budou žádat o příspěvek při samostatném bydlení uprchlíků, bude platit ještě jedna nová podmínka. Prostor vyčleněný pro uprchlíky musí být minimálně měsíc před začátkem ubytování cizinců neobývaný. Důvodem je, aby například nedocházelo k vystěhovávání současných uživatelů bytu za účelem získání příspěvku. Stále platí hlavní podmínka, že ubytování musí být poskytnuto bezplatně. Nově se však upřesňuje, že za bezplatné poskytnutí ubytování se považují i případy, kdy se ubytovaní podílí na úhradě služeb, zejména tedy na nákladech za plyn a elektřinu.

Nová výše příspěvku pro solidární domácnost, která bude platit od 1. července:

1

  1. Začnou platit nová pravidla pro výplatu humanitární dávky a solidárního příspěvku | Města a obce profi – kompletní zdroj informací pro starosty, tajemníky, radní i zastupitele (obecniportal.cz)[]

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.