Hřebčín připravuje stavbu nové stáje pro klisny

Bylo zahájeno zjišťovacího řízení k projektové přípravy výstavby nového střediska chovu koní Slatiňany.

Záměrem je výstavba nového objektu pro chov koní, který nahradí stávající zařízení v areálu mimo zámecký park na konci parkoviště vpravo od silnice v prostoru bývalé cihelny.

Jedná se o novostavbou hřebčína, kde budou ustájeny březí klisny a klisny s hříbaty do 6 měsíců věku. Hlavní objekt hřebčína je obdélníkového půdorysu s vnitřním dvorem obklopeným čtyřmi trakty. Objekt je krytý sedlovou střechou ve sklonu 30° s tím, že štíty sedlových střech jsou orientovány jihovýchodním a severozápadním směrem.  Celý objekt je jednopodlažní s jednotnou výškou hřebene hlavní střechy 8 m nad okolním upraveným terénem. Zastavěná plocha domu s garáží je 207 m2 a nových zpevněných ploch je 47 m2.


Stáje s volným ustájením by měly vzniknout v místě takzvané testační stanice, která pochází z 80. let a je asi půl kilometru vzdálená od centra chovného areálu. Teď tam jsou koně ve výcviku.

Nové stáje budou mít kapacitu asi pro stovku klisen a 40 hříbat, které s matkou zůstávají půl roku. Po dokončení stavby hřebčín přestěhuje mladé koně do historické části, kde bude potřeba znovu postavit boxy pro ustájení.1

  1. rozhlas.cz 9/11/2018[]

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.