Nová vizuální identita Chrudimi

Stejně jako Slatiňany i Chrudim si pořizuje nový „vizuální styl“.

V loňském roce bylo v rozpočtu města vyčleněno 337 tisíc korun na uspořádání soutěže na novou vizuální identitu města. V této částce je zahrnuta odměna odborné firmě, která soutěž kompletně zajistila, odměny odborné porotě, skicovné, licence na písmo a podobně. V roce 2021 je v rozpočtu částka 595 tisíc korun. Určena je na zpracování grafického manuálu, zaškolení odpovědných pracovníků a grafiků. Celá vizuální identita bude zavedena postupně. 1

Nová vizuální identita se projeví nejprve na sociálních sítích města a webu, později v tištěném radničním zpravodaji. Město však chce novou identitu představit rovnou i v ulicích, na výlepových plochách se tak objeví plakáty, jež novinku přiblíží.

  „Vizuální identita od Markéty Steinert je důkazem, že v jednoduchosti je krása. Velmi pozitivně nás zaujala jedinečná myšlenka konceptu a výrazná barevnost. Těšíme se, že jednotný vizuální styl pomůže odprezentovat, že Chrudim má lidem co nabídnout,“ dodává chrudimský radní Josef Káles.

  Markéta Steinert

Za novou vizuální identitou Chrudimi stojí grafická designérka a absolventka UMPRUM Markéta Steinert, která má s tvorbou vizuálních identit bohaté zkušenosti. Mezi její nejúspěšnější projekty patří například vizuální styl Letní filmové školy v Uherském Hradišti nebo města Svitavy.

O soutěži

Město Chrudim doposud využívalo jen heraldický symbol a prezentace města i jeho organizací byla roztříštěná. Novou podobu vizuálního stylu definovala jednokolová uzavřená soutěž. Pořádáním soutěže byla pověřena odborná organizace Czechdesign.

Kromě grafického konceptu a systému vizuální identity museli soutěžící předložit též aplikaci pro příspěvkové organizace města, jako je Chrudimská beseda nebo knihovna, podobu plakátu, internetových stránek a místního zpravodaje.

Soutěže se zúčastnilo pět designérů/studií: duo Daniel Vojtíšek a Vítek Škop, Studio PIXLE, Markéta Steinert, Martin Svoboda, Studio Colmo.

Všichni účastníci obdrželi skicovné, vítězka Markéta Steinert pak zakázku na vypracování nové vizuální identity Chrudimi a její implementaci.

Nezávislá část poroty:

  • doc. MgA. Kristina Fišerová, grafická designérka, pedagožka ZČU v Plzni,

  • MgA. Pavel Frič, grafický designér, pedagog na UJEP v Ústí nad Labem,

  • Mgr. Kateřina Přidalová, teoretička designu.

Závislá část poroty / zástupci města Chrudim: 

  • Ing. František Pilný, MBA, starosta města,

  • Pavel Štěpánek, místostarosta. 2

  1. denik.cz[]
  2. chrudimskenoviny.cz[]

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.