Nová zelená úsporám light – MAS Chrudimsko je tady pro vás

Ministerstvo životního prostředí přichystalo nový dotační program s  názvem Nová zelená úsporám Light, který nabízí pomoc domácnostem zasaženými vysokými cenami energií. Cílem programu je lidem poskytnout rychlá, snadná a  efektivní opatření s přiměřenými náklady, která jim
přinesou úsporu.

Patříte mezi cílové skupiny možných žadatelů?

  • Žadatel je vlastníkem posuzované nemovitosti a  má v  ní trvalý pobyt počínající před 12. 9. 2022.
  • Žadatel a všichni členové jeho domácnosti pobírají starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně.
  • Žadatel v období mezi 12. 9. 2022 a dnem podání žádosti o podporu pobíral příspěvek na bydlení.

Co se nabízí a  jaké jsou možnosti čerpání z programu Nová zelená úsporám
Light?

Prostřednictvím programu je možné získat dotaci až ve výši až 150 tisíc korun na jeden rodinný dům nebo trvale obývaný rekreační objekt. Dotace je vyplácena ve výši 100 % předem na bankovní účet žadatele. Žádost je vždy možné podat pouze jednou.

Dotaci lze využít na výměnu oken, dveří, zateplení střechy, fasády, stropu nebo podlahy. V  rámci jedné žádosti je možné kombinovat různá opatření, přičemž je na  každé opatření stanovena jednotková částka, kterou lze z dotace získat.

Stavební úpravy je nutné zrealizovat do 12 měsíců od přidělení dotace.

Co je nutné před podáním žádosti mít připraveno?

Před podáním žádosti je nezbytné zřídit si elektronickou identitu občana, mít doklad, který potvrzuje vlastnictví bankovního účtu, potvrzení prokazující čerpání důchodu nebo příspěvku na bydlení a fotografi e
míst před zahájením úprav.

Pokud se rozhodnete využít možnosti čerpání z  tohoto dotačního programu, kontaktujte Místní akční skupinu Chrudimsko, z.s. (MAS) nebo Energetické konzultační a  informační středisko (EKIS). Tito vám zdarma vystaví odborný posudek, který je nezbytnou součástí pro podání žádosti.
Zároveň vám pomohou při administraci žádostí o dotaci (vydávání  odborných posudků a závěrečné zprávy).

Přehledné informace o  dotačním programu naleznete na  webových stránkách MAS Chrudimsko www.maschrudimsko.cz.

Zde také najdete kontakty na  pověřené pracovníky, kteří jsou Vám ochotni poradit (Zuzana Pešková – 605 970 057).

Žádosti bude možné podávat od 9. 1. 2023 prostřednictvím informačního systému AIS SFŽP ČR (Agendového informačního systému Státního fondu životního prostředí České republiky).

Příjem žádostí potrvá až do vyčerpání financí, které jsou na daný dotační program poskytnuty. Po  dokončení prací bude nutné realizaci opatření doložit fotografiemi a závěrečnou zprávou, kterou vám zdarma vyplní rovněž zástupci místních akčních skupin (MAS).

Odkaz: Ozvěny 3/2023

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.