Máme nové hlasovací a nahrávací zařízení pro zastupitelstvo

Při středečním zasedání zastupitelstva města bylo poprvé použito nové hlasovací zařízení typu Ministr 3 pardubické firmy MINISTR SYSTEMS s.r.o.1.

Každý zastupitel má před sebou pultík s mikrofonem a tlačítky, kterými žádá o slovo a hlasuje. Slovo přiděluje ten, kdo diskusi řídí, což je v případě zastupitelstva podle jednacího řádu obvykle starosta2.

Zařízení fungovalo bez problémů, i když ho zatím obsluhoval pracovník instalační firmy, přičemž se zaučovali dva IT pracovníci MěÚ Slatiňany. Z pohledu zastupitelů bylo ovládání přehledné, někteří kvitovali jeho jednoduchost a přehlednost. Na dataprojektoru mohou zúčastnění vidět, jak kdo hlasuje a kdo je v pořadí k diskusi. I když největší přínos bude zřejmě ve větší spolehlivosti a rychlosti zapisování hlasování, než při dosavadním ručním zapisováním do tabulky. Také se můžeme těšit na záznam, na kterém by mělo být poznat, kdo, kdy a v rámci jakého bodu mluví.

Zařízení není jen pro zastupitelstva, je možné ho přestěhovat i na jiná podobná jednání.

Ze zastupitelstva byl pořizován záznam, který by se měl brzy objevit i na webu města po odstranění osobních údajů3.

Hlasovací zařízení bylo pořízeno v rámci projektu Otevřené a přitažlivé město Slatiňany, který běžel od roku 2020, ve kterém získalo město prostředky také na generel dopravy a cestovního ruchu, vizuální identitu města a nové webové stránky. Záznamové zařízení bylo pořízeno už v loňském roce, ale čekalo se na připravení a schválení nového jednacího řádu, k čemuž došlo na předchozím zastupitelstvu.

  1. Ministr – kontakt[]
  2. Jednací řád zastupitelstva Města Slatiňany 2023 – slatinak.cz[]
  3. Zvukové záznamy | Slatiňany (slatinany.cz)[]

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.