Nové komunální vozidlo už je ve výrobě

O novém komunálním vozidle pro údržbu se mluví už přes rok. Stará Multikára přesluhuje, peníze na účtu města jsou. První výběrové řízení vypsané v září 2023 bylo zrušeno1. V únoru bylo vypsáno druhé s rozpočtem 6 milionů Kč2, které mělo oslovit větší okruh potenciálních dodavatelů3, ve kterém vyhrála společnost Nipass, se kterou však město jedná už od počátku a v prvním výběrku byla vyřazena.

Stará Multikára

Město vlastní kromě jiných vozidel také 24 let starou Multikáru, kterou využívá hlavně ke shrabování sněhu v zimě45.

Multikára se používala i na převážení menších nákladů, nicméně to postupně převzala další technika městského úřadu (dodávka Renault, auta s přívěsnými vozíky, čistící vozítko Karcher).

městská dodávka s korbou Renault

K Multikáře je i nástavba zametače, avšak není dobře provedená a tak se nepoužívá6. Pro svůj věk je dosti poruchová a ne vždy byla k dispozici, jakmile hodně napadlo. A protože u nás napadne tak 2x za zimu, tak si toho hned každý všimne a působí to dosti kritiky občanů. Naposledy se to stalo počátkem prosince 2023

obecní multikára a vyndaný zadřený motor (únor 2024)

, kdy byl zadřený motor, na jaře pak byla porucha na elektrice a teď teče hydraulický olej. Proto vedoucí údržby Miloš Víšek navrhl vedení pořízení nového vozidla, které podle něho nelze ostatní městskou technikou snadno nahradit.7. Město si tedy půjčilo aspoň radlici za traktor a požádalo o pomoc p. Chrbolku, aby zimní údržbu zvládlo, jak radní za údržbu Martin Harsa (Vraníci) zpětně zhodnotil v Ozvěnách.

Radlici za traktor nakonec letos zakoupilo vlastní, nicméně na zimní údržbu není ideální, protože po městě se s tím nejezdí dobře a neumožňuje zároveň sypat. Když bude k tomu ještě nové vozidlo, bude sníh uklizen rychleji7.

Nová „multikára“

O koupi nového vozidla jako náhrady za Multikáru se mluvilo veřejně poprvé na zastupitelstvu loni v březnu 2023, kdy město zastupitelům navrhlo zvýšení výdajů rozpočtu o 2,4 milionů na nákup nového komunálního vozidla stejné kategorie jako Multikára. Z následující diskuse vyplynulo, že tento záměr podporovaný koalicí nebyl vůbec předjednán s opozicí, proto byl odložen na pozdější zastupitelstvo.

Někteří zastupitelé měli pochybnost, jestli vůbec takové drahé vozidlo město potřebuje: město už má stroj Karcher na úklid ulic, malý náklaďák na kontejner Renault, osobní vozy a přívěsné vozíky, traktor, který by šel po pořízení radlice (která se později pořídila) použít pro zimní údržbu ulic. Naopak stejně neřeší zimní údržbu chodníků, ani uvažovaný svoz bioodpadu na kompostárnu.

městský zametač Karcher

Na dalším zastupitelstvu v červnu 2023 se schvalovalo znovu navýšení rozpočtu o peníze na komunální vozidlo. Některé zastupitele překvapilo, že cena byla dvojnásobná, tedy 5 mil. Kč. Cena se navýšila o zametací nástavbu, se kterou se nepočítalo v původním návrhu. Nepoužívanou zametací nástavbu, kterou má město k Multikáře, nelze k dnešním vozidlům připojit a zametač Karcher má prý jen plastové kartáče, které některou špínu u krajnic nevezmou napoprvé8. Dále se v této ceně počítá s malým kontejnerem a nádobou na zalévání.

Zastupitelé nakonec s koupí nového vozidla vesměs souhlasili, avšak neshodli se na jeho velikosti a ceně.  Zatímco koalice trvala na náklaďáčku velikosti Multikáry, František Rulík (hasič, SNK) byl pro větší nákladní auto s možností různých nástaveb9. Podobně Tomáš Kunc (SNK) namítá, že „chodníky nám toto nezamete, na to je to velké a těžké, na těžkou práci je to zase malé“10.

malé komunální elektrovozidlo navržené S.Šťastným

Naopak Stanislav Šťastný (ODS) naopak podporoval menší komunální elektrovozidlo, které je 3x levnější, také umí zalévat i zametat sníh, byť jen kartáčem, vejde se i na chodníky, je na ně dotace11, má ekologičtější a tišší provoz. Dokládal to zkušeností z města Slaný (město podobné Chrudimi), kde jich pořídili několik a údajně jsou s nimi spokojeni. Tuto variantu podpořil skutečností, že roční rozpočet města je ve schodku 25 milionů.12 Další výhodou tohoto vozidla je, že na něj stačí řidičák na osobní auto.

Nakonec zůstalo u koaličního návrhu náklaďáčku velikosti Multikáry, který nepodpořila opozice a jeden koaliční zastupitel, nicméně prošel díky podpoře SPD13.

Rada města nepočítá s využitím žádné dotace, vše se platí z rozpočtu. Dotace jsou totiž aktuálně jen na elektrický pohon14, zatímco Rada požaduje pohon na naftu(dotace na takovou komunální techniku byly naposledy v roce 2018 a to pouze pro dobrovolné svazky obcí (DSO); pro rok 2024 jsou dotace na nákup traktoru a opět pro DSO)15. Bohužel ani havarijní pojištění nebude levné, dá očekávat mnoho desítek tisíc ročně.

Vzhledem k celkové hmotnosti bude třeba k řízení řidičské oprávnění C, které však na údržbě má několik lidí, takže by to neměl být problém.7

Výběrová řízení

První výběrové řízení na komunální vozidlo bylo zrušeno z toho důvodu, že město dostalo jen jednu platnou nabídku16 a to od firmy KOBIT .

Proto bylo vypsáno druhé výběrové řízení, ve kterém mohl být nově použit i podvozek od třetí firmy, aby se mohlo přihlásit více účastníků15, ale zase větší výkon motoru (90kW místo 80kW)17. Ale i z tohoto vyšla jen jedna platná nabídka, tentokrát od firmy Nipass18 s cenou 5,3 mil. DPH19(která v prvním výběrku nedodala cenu20), kterou však rada přijala. Důvod byl podle starosty ten, že zadavatel může, ale nemusí zrušit řízení, když zbyde jeden účastník21. Místostarosta upřesnil, že zatímco v prvním řízení zůstal ten dražší, tak ve druhém zůstal ten levnější dodavatel, proto ho rada nezrušila21.

Zvláštní roli sehrála heřmanoměstská firma Agrometall, která se zúčastnila obou výběrek, nabízela o něco vyšší cenu, ale v obou byla vyloučena pro nedodržení podmínek zadání. Přitom důvod vyloučení ve druhém výběrku byl stejný, jaký hrozil i Nipassu, tedy nedodržení dvouleté záruční lhůty (obě firmy nabídly 1 rok). Nipass tedy upřesnil na výzvu města svou nabídku a prodloužil záruční lhůtu na některé části na 2 roky, čímž se v soutěži udržel, avšak Agrometall na výzvu města na upřesnění nereagoval a tak byl opět vyřazen.2223. Jednatel Agrometallu Petr Bohuněk na dotaz redakce nereagoval24. Shoda jmen se stejnojmenným hráčem Vraníků je čistě náhodná25..

S vítěznou firmou Nipass rada města vyjednává pořízení vozu už od počátku loňského roku: zástupci města se tehdy vypravili do vysokomýtského závodu a loni na jaře mělo město několik dní jedno vozidlo pronajaté na vyzkoušení.

Příprava a parametry vozidla

Vozidlo už je ve výrobě, dodané by mělo být do zimy26 a bude mít tyto parametry: Homologace pro silniční provoz; Pohon diesel (minimální výkon 90 kW); Emisní norma EURO 6; Maximální rychlost vozidla minimálně 80km/hod.; Celková hmotnost 6500–8500 kg; Terénní převod 4×4; Nejnižší pracovní rychlost nižší než 2 km/hod; Šířka vozidla bez zrcátek 1500–2000 mm; Maximální délka vozidla 6000 mm; Celkový průtok hydrauliky při 1000 otáčkách vyšší než 50 l/min; Zametací samosběrný vysavač (Minimální objem zásobníku vody 500 l; Objem zásobníku na smetky min 2,5 m³; Výkon sacího ventilátoru min 2 m³/sec); Nádoba pro zavlažování uzpůsobená pro hákový nosič o objemu minimálně 2000 l (Kropící sestava; Pohon zavlažovací vody elektricky nebo hydraulicky; Kropící nástavec pro zavlažování); Příslušenství: Kontejner 2x – vanový; Sněhová radlice – šípová, variabilní, přestavitelná, odpružený břit, vodící kola.27

 1. Výběrové řízení na komunální vozidlo bylo zrušeno, v prosinci bude vyhlášeno nové – slatinak.cz[]
 2. Pořízení komunálního vozu pro město Slatiňany II, Veřejné zakázky a profily zadavatelů (vhodne-uverejneni.cz)[]
 3. MH ústně leden 2024[]
 4. 6. Zasedání zastupitelstva města – osadní výbor Škrovád a jednací řád zastupitelstva umožňující elektronické hlasování a záznam – slatinak.cz[]
 5. zm_0623_zapis.pdf (slatinany.cz)[]
 6. Miloš Víšek, zastupitelstvo[]
 7. Miloš Víšek 6/2024 telefonicky a emailem[][][]
 8. Miloš Víšek, 8. Zasedání městského zastupitelstva – nákup komunálního vozidla za 5 milionů – slatinak.cz[]
 9. FR tel. 5/2024[]
 10. zm_0823_zapis.pdf (slatinany.cz)[]
 11. z Národního programu ŽP, výzva č.3/2022 Ekomobilita[]
 12. email všem zastupitelům 21. 6. 2023 + vystoupení na zastupitelstvu[]
 13. zm_0823_hlasovani.pdf (slatinany.cz)[]
 14. Stanislav Šťastný, 8. Zasedání městského zastupitelstva – nákup komunálního vozidla za 5 milionů – slatinak.cz[]
 15. Dne 3.6.2024 v 23:15 Martin Harsa, e-mailem[][]
 16. Detail dokumentu, Veřejné zakázky a profily zadavatelů (vhodne-uverejneni.cz)[]
 17. S.Šťastný []
 18. Detail dokumentu, Veřejné zakázky a profily zadavatelů (vhodne-uverejneni.cz)[]
 19. kupní smlouva z 28.5.2024 Hlídač veřejných zakázek – Hlídač státu. (hlidacstatu.cz)[]
 20. Detail dokumentu, Veřejné zakázky a profily zadavatelů (vhodne-uverejneni.cz)[]
 21. veřejné zasedání městského zastupitelstva – odpady 2025, prodej slepé ulice, revize místních názvů a hlasování ve střetu zájmů – slatinak.cz[][]
 22. Zpráva pro 43. schůzi rady města konanou dne 29. dubna 2024[]
 23. Detail dokumentu, Veřejné zakázky a profily zadavatelů (vhodne-uverejneni.cz)[]
 24. Petr Bohuněk (1955), telefonicky 12/6, email 13/6[]
 25. MH ústně, osobně – 19/6[]
 26. 6 měsíců od podpisu smlouvy; tajemník Vladimír Rašín, 19/6/2024, telefonicky[]
 27. Pořízení komunálního vozu pro město Slatiňany II, Veřejné zakázky a profily zadavatelů (vhodne-uverejneni.cz)[]

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.