Návrh: Nové osvětlení TGM od STS po parkoviště u úřadu

Zhotovení veřejného osvětlení v části třídy T.G.M., tj. od příjezdu z Chrudimi do Slatiňan až po parkoviště u radnice.

Jedná se o pořízení 3 nových osvětlovacích těles do prostor, kde dostud VO nebylo.*1

Akce by se mohla provést v roce na rok 2020, pokud bude v možnostech rozpočtu a bude s ní souhlasit zastupitelstvo.


5/2022 Na základě zprávy hodnotící komise o hodnocení nabídek a posouzení podmínek účasti veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Zajištění výběru zhotovitele a komplexní administrace dotace akce Stavba veřejného osvětlení v části ulice T. G. Masaryka“, Rada města vybrala jako dodavatele společnost AŽD Praha s. r. o., s nejnižší nabídkovou cenou 3 237 620 Kč vč. DPH. Do soutěže se přihlásily celkem 3 společnosti.1

  1. Rada města Slatiňany projednala na 129. schůzi – slatinak.cz[]

3 komentáře u „Návrh: Nové osvětlení TGM od STS po parkoviště u úřadu

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.