Nový chodník za Bonetem je hotový, i když kus stále chybí

Jistě nemálo chodců i řidičů uvítalo stavbu chybějícího chodníku a veřejného osvětlení ve Švermově ulici od TGM po parkoviště před bytovkami.Ulice je hojně využívána pejskaři ze sídliště a chodci od nádraží do Škrovádu a to i po setmění. Zároveň jí projíždí dost aut a některá i dost rychle.

Švermova ulice, pohled od Bonetu dříve

Úzká ulice se přitom zatáčí a za zatáčku nebylo kvůli přerostlé vegetaci dobře vidět. Krajnice byla obtížně schůdná kvůli keřům, stromům a balvanům bezohledně umísťovaných až k vozovce. Tím zde nebyla nouze o nepříjemné situace při míjení aut s chodci a cyklisty. To se vznikem chodníku výrazně zlepšilo. Stavbu chodníku prováděla firma MIROS Pardubice a přišla na 2,5 mil. Kč 12

Historie

S projektem přišlo ještě předchozí vedení města v roce 2017. V roce 2018 bylo na projekt uvolněno 81 tis. Kč 3.

Projekt od počátku počítal s chodníkem po levé straně ulice od pensionu Bonet až k parkovišti před u bytovkami v dnešním rozsahu, i když se uvažovalo i o jiných variantách4.

Část chodníku ustoupila stromům a trávě

V nejužší části silnice, tedy podél parkoviště před bytovkami, chodník v původní verzi řešen nebyl5. Za nového vedení města byl projekt prodloužen až po Družstevní ulici, kde měl navázat na stávající chodník, aby byl chodník po celé délce ulice.

chodník Švermova – návrh – situace
stromy ve Švermově ohrožené kácením kvůli chodníku

V krajnici těsně vedle silnice podél parkoviště však roste 11 mladých javorů, které stojí v místě plánovaného chodníku a některé z nich měly být podle projektu odstraněny.

Proti kácení a tedy chodníku v této části intenzivně vystoupili obyvatelé dvou levých vchodů bytovky, kteří v tomto smyslu podali v rámci stavebního řízení 31 připomínek a námitek . Dále 3 obyvatelé bytovky včetně zastupitele za Sedmu 6 napsali Radě města otevřený dopis , ke kterému se následně připravilo několik desítek lidí ze Slatiňan a Chrudimi.

Stěžovatelé jako řešení navrhovali posunout silnici směrem k protějšímu domu 7 , kde je mezi vozovkou a ploty ještě asi 1 m obecní zeleněSilnice je totiž tomto místě mírně vychýlená k parkovišti a tím by došlo de facto k jejímu narovnání. Zároveň by mohl vzniknout prostor pro chodník i bez nutnosti kácet stromy8

posunutá silnice u křižovatky

(podobně jako se vozovka posunula do krajnice u křižovatky o 100 m jižněji). Proti posunu vozovky v tomto místě však byla Rada města 9.

Aby se tímto nezablokovala celá stavba, Rada města v létě 2019 vypustila úsek chodníku podle parkoviště s tím, že chodci, pokud nechtějí jít po vozovce (pod stromy jít nelze, až k vozovce tam pěstují stěžovatelé živý plot), mohou jít po chodníku podle zmíněné bytovky. Veřejné osvětlení i zde však podle silnice vzniklo, aby zde bylo možné chodník v budoucnu případně vybudovat10.

plán chodníku bez úseku před parkovištěm a uvažovaná trasa pro chodce

Zástupci stěžovatelů slíbili, že na chodníku podle bytovky, kam jsou odkloněni bázlivější cestující, nebude nikdo parkovat svá vozidla, aby byl volně průchozí11.

nová parkovací místa před bytovkou 753 a 754 ve Švermově ulici

S ohledem na prostředí

Voda z vozovky zachycená obrubníkem chodníkem bude vsakována místo aby byla odvedena kanalizací z krajiny, jako bylo běžné dříve.

Ze zámkové dlažby je postaven proto, aby se voda z chodníku vsakovala a nestékala.12. Bohužel to však znamená, že bude mít mnoho spár, bude na něm růst více plevele a bude tedy spotřebovávat hodně pesticidů při pravidelném odplevelování městem.

Co dál?

Na Facebooku města probíhá diskuse nad stavbou chodníku a případným dokončením i před bytovkami.

 1. Nové veřejné osvětlení a část chodníku v ul. Švermova, Slatiňany, Veřejné zakázky a profily zadavatelů (vhodne-uverejneni.cz) , stavěl se v jedné zakázce s veřejným osvětlením i v další části ulice, jejíž celková cena byla 4,5mil (Ozvěny 2021/12). Ceny jsou vč. DPH[]
 2. chodník – stavební práce – 2.506.260,- Kč vč. DPH – veřejné osvětlení (po celé délce) – dodávka a montáž – 2.027.828,- Kč vč. DPH – E.E. investiční technik MU Slatiňany – emailem – 28/1/2022[]
 3. www.slatinak.cz/plan-investicnich-akci-mesta-slatinany-pro-rok-2018/[]
 4. varianty uvedeny v sekci Návrhy zde Vybudování chodníku ve Švermově ulici mezi Družstevní a TGM – slatinak.cz[]
 5. Vítězslav Kolek osobně 8/2019[]
 6. a ředitele základní školy Ivo Mandyse (Sedma) []
 7. Petra Lukáše, člena ODS a Výboru pro životní prostředí[]
 8. Ivo Mandys osobně při veřejném seznámení 3/2020[]
 9. místostarosta a radní Stanislav Šťastný (ODS) na veřejném seznámení 3/2020 uvedl, že by to bylo technicky obtížné a příliš nákladné[]
 10. www.slatinak.cz/petice-uspela-chodnik-pred-bytovkou-nebude/[]
 11. Ivo Mandys telefonicky 8/2019[]
 12. Daniel Vychodil (zastupitel (SEDMA) a předseda Výboru pro životní prostředí) osobně 2019[]

Jeden komentář u “Nový chodník za Bonetem je hotový, i když kus stále chybí”

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.