Nový územní plán finišuje

V září proběhlo plánované setkání pořizovatele územního plánu se zastupiteli, kteří přednesli asi 40 připomínek, které momentálně projekční firma zapracovává.

Až budou připomínky zapracovány, půjde plán ke schválení zastupiteli, což předpokládáme bude v listopadu.

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.