Nutnost vykupovat další pozemky

Šířka pozemku východní strany ve vlastnictví města od hrany vozovky nevyhovuje v určitých místech normovým požadavkům na minimální šířku nového chodníku. Byly by nutné výkupy pozemků od soukromých vlastníků.

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.