O budoucím centru města můžeme uvažovat až po schválení uzemního plánu – rozhovor se starostou

(pokračování rozhovoru z 7.11.2018)

V roce 2021 by měl být hotový obchvat a ulicí TGM bude projíždět podstatně méně aut. Nemělo by toho, pane starosto, město využít a vytvořit kolem ulice centrum, které by nahradilo chybějící náměstí? Tedy místo, kde se lidé mohou potkat a třeba i pobýt?

Je dobře, že tam je ten podmiňovací způsob, protože už asi jen část obyvatel tomu věří. Protože já jsem měl po obchvatu jezdit už 10 nebo 12 let a ten termín se posouval už x krát. Teprve teď se mají vysoutěžit archeologické průzkumy a příští rok se možná začne a uvidíme, jak to bude.

A co se týče TGM, tak ta je teď státní a po obchvatu zase nebude naše, bude krajská, takže stejně se bude muset jednat s vlastníkem, jak dál. Bavili jsme se o tom posledně na radě, že připravovat nějakou projektovou dokumentaci je vyhazování peněz, protože teď to můžeme třeba vyjednat se státem, ta příprava bude trvat nějaký čas a pak zjistíme, že tu komunikaci převzal kraj, který může mít úplně jiný záměr a to kolečko začne znovu.

Nemusíme přece rovnou rozjíždět stavební řízení, ale můžeme přemýšlet. Víme, komu se to předá, tak můžeme jednat rovnou už s tím krajem, ne?

To předání bude trvat 4 či 5 let a pak na kraji bude zase jiné zastupitelstvo a všechno bude zase jinak.

Tak nemusíme rovnou řešit technické detaily. Než město půjde na kraj, mělo by přece už vědět, co tam chce a mít vykomunikované s občany. To přece zabere také nějaký čas a není to závislé na tom, kdy a komu pak TGM připadne.

No a jsme zase u územního plánu. Teď platí starý územní plán, tam je komunikace. Ale co když ten nový územní plán bude TGM řešit nějak jinak. Vy to víte? Já to nevím, já jsem ten návrh nového územního plánu ještě neviděl.

Dobře, ale přece nejdříve musíme vědět, co chceme, a pak teprve hledat cesty, jak toho dosáhnout. Víme vůbec, co tam chceme?

My hlavně musíme nejprve vědět, co tam můžeme. Já tam nemůžu chtít okruh F1, když nevím, jestli ho tam můžu mít. Nejprve musím mít mantinely, až bude schválený územní plán, až budeme vědět, že odsud potud můžeme něco, a pak teprve o tom můžeme diskutovat.

To je to samé s parkovacími místy. My víme, že bychom parkovací místa někde chtěli, ale je to jen naše představa, nemůžeme je tam udělat, protože nám to ten územní plán nedovoluje

Další napojení je studie schválená přes Machačův palouček. Už máme schválenou studii, ale nevíme, jak bude řešen prostor před Sokolovnou. Takže jsme vybrali studii, kterou vybrali lidé, byla zaplacena a vykomunikovaná, ale teď nemůžeme pokračovat, když nám územní plán zatím nedovoluje udělat tam to parkoviště, které je součástí té studie.

studie parku mezi Sokolovnou a TGM

No ale kdo dělá územní plán? Vy jste přece z nejvýznamnějších…

To se ale pletete. Územní plán dělá výbor pro územní plán, to jsou zase zastupitelé. Já jsem jeden ze zastupitelů, ale nejsem členem tohoto výboru. A od určité doby má územní plán na starosti ten výbor. A už tu mám připravené některé podněty pro tento výbor.

zimní fotka TGM Slatiňany střed

Abychom tedy uzavřeli centrum a obchvat. Vy tedy zatím nechcete iniciovat nějaké diskuse o budoucí podobě?

Diskuse můžeme, ale nerad bych do toho investoval peníze. Můžeme diskutovat, jestli tam má vzniknout bulvár. Já jsem viděl studii, kterou dělalo ŘSD. Tam byl navržený bulvár, začínal kruháčem, vlastně tím šišáčem, který už byl realizován, a končil druhým kruháčem u Bonetu. Ten kruháč měl víc problémů – byl na cizích pozemcích, muselo by se řešit majetkové vyrovnání, měl také asi 9 napojení. Pak měl vzniknout bulvár, zúžil by se chodník, na jedné straně by byla cyklostezka, vznikla by tam také parkovací stání.

Tak když už je ta studie hotová, tak by se mohla zveřejnit, třeba jen pro představu, jak by se to dalo řešit.

Ta studie je majetek ŘSD a vznikla někdy před 15ti lety. Jestli se k tomu dostanu, tak Vám ji pošlu.

Já vím, že to je už pasé, ale i tak by to mohlo být zajímavé, protože mnozí lidé si neumí ani představit, že by tam bylo něco jiného, než je teď, proto podobné úvahy blokují a to je škoda.

Druhá věc je, když mluvíte o tom centru, že by se měla realizovat Modela, tak před tou Modelou by mělo vzniknout takové centrum. V tom vítězném návrhu se také navrhuje, že by se to mohlo jmenovat náměstí a ta plocha před Modelou je upravena tak, že by to mohlo být místo pro setkávání lidí.

Vítězný návrh – pohled od řeky

Nechci to teď příliš rozebírat, ale aby někam lidé chodili, musí k tomu být nějaký důvod. Třeba aby tam byly nějaké služby nebo autobusové nádraží nebo tak.

To by bylo centrum před zámkem, místo odpočinku a klidu. Aby tam měli lidi důvod chodit, tak by tam byla knihovna, informační centrum, mají tam vzniknout společenské místnosti pro místní organizace, takže tam pak budou chodit i skauti, pionýři, hasiči a další.

Napadá mě v této souvislosti, jestli by nestálo za úvahu vytvořit vůbec celkovou koncepci města, nějakou vizi.

No a to se vracíme, to měla třeba Sedma ve volebním programu. Jenže dokud nebude schválen uzemní plán, tak nemůžeme zadávat urbanistickou studii na něco, když nevíme, co tam bude moci být. Alfa a omega je územní plán. Nemůžeme chtít někde zeleň či zahrádkářskou kolonii či parkovací dům, když nevíme, jestli to územní plán dovolí. Nevíme třeba, kde budou rozvojové plochy.

Jako za sebe bych tu diskusi chtěl vést nějak otevřeněji. Nejen že se to zadá nějakému odborníkovi, jako třeba tu Modelu, to bylo podle mě nešťastné.

Myslím, že ta Modela byla diskutovaná tak, že už veřejněji to snad ani nešlo. Jednak byla diskutovaná několik let, byla diskutovaná jak v Ozvěnách několikrát, to jsme našli, byla diskutovaná v normálním tištěném deníku Chrudimska, dvakrát tu byla kvůli ní televize. Byla diskutována několikrát na zastupitelstvu – a jsme opět u toho – zastupitelé byli několikrát vyzváni, aby předložili své návrhy i návrhy od lidí. Sám jsem byl u toho, když televize natáčela anketu i s lidmi co by tam chtěli.

Však i spolu jsme se o tom bavili, ta diskuse nebyla před tím, než se rozhodlo, že tam bude kulturní centrum. Žádnou výzvu občanům v Ozvěnách na předložení návrhů jsme nenašli, ten článek jsme našli jen v Chrudimských novinách.

Je zajímavé, že třeba pan Vorel, který není ani zastupitel, to věděl a že předložil návrh, co by tam chtěl.

Byly tu návrhy, že by tam mohl vzniknout dům pro seniory. I se na ty byty dělala malá studie. Ale bylo vyhodnoceno, že by to bylo ekonomicky neúnosné.

Ale o té diskusi většina lidí nevěděla, i pan Vorel to začal řešit až když už to bylo de facto rozhodnuté.

S tím nemohu souhlasit, jsem hluboce přesvědčen, že prostor pro lidi byl dostatečný a problém je v tom, že se o to začali zajímat, až když to je hotové. To je jako s tím bagrem před barákem.

Já zase tvrdím, že nemají tu možnost.

No to je ale chyba těch zastupitelů, našlo by se to i v zápisech, že byli několikrát vyzváni, aby předložili návrhy využití.

Nemůžeme do každé schránky házet dotazníky kvůli každému projektu.

Tak i to by stálo za zvážení, ne třeba kvůli Modele, ale určitě třeba kvůli zmíněné celkové koncepci města. Mnohá města ji už mají.

(Rozhovor pokračoval tématem „Jak chcete připravit město na ukončení skládkování„.)

2 komentáře u „O budoucím centru města můžeme uvažovat až po schválení uzemního plánu – rozhovor se starostou“

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.