Bioodpad a dotované kompostéry ve Svídnici

Obec Svídnice (podle ČSÚ 450 obyvatel, 180 domácností, 130 trvale obydlených domů) využila v roce 2014 dotaci pro pořízením kompostérů pro všechny občany formou bezplatného pronájmu na 5 let s následným darováním. Na první výzvu část domácností nereflektovala a tak se zbylé kompostéry nabízely v další vlně, takže někdo má třeba dva. Ne všichni je hned umístili na svém pozemku.

Podle sdělení místostarostky Jany Novotné se nakonec rozdalo všech 145 kompostérů. Je také možné, že někdo si další podobné zakoupil, proto jich má víc.

Kompostéry ve Svídnici však neplní zákonnou povinnost, kterou od 1.1.2015 zavádí Zákon o odpadech, kdy jsou občané povinni třídit i biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu a ukládat na místo k tomu určené. To místo má každá obec vyřešené jinak (Svídnice např. trvale umístěným velkoobjemovým kontejnerem u obecního úřadu, tak jako i v dřívější době a tak, jako většina menších obcí).

Domácí  kompostování je totiž z hlediska zákona součástí tzv. „systému předcházení vzniku odpadu“ což znamená, že vytříděná biomasa se vlastně ani odpadem nestává a nepromítá se tedy do evidence odpadů v obci. Je to v podstatě systémově nejekologičtější způsob, jak si poradit s rostlinnými zbytky, odpadá např. doprava vytříděné biomasy na kompostárnu, a každý si může hlídat kvalitu svého kompostu na vlastní zahrádku sám. Pro obec byl měl být zjevným efektem nižší objem směsného odpadu, který musí nechat od občanů draze svážet na skládku a čistší okolí obce (neboť občané tu přebytečnou trávu a zbytky z kuchyní a zahrádek přece někam dávat musí…). Pro občany by mělo být efektem to, že jim obec nebude muset zvyšovat poplatky za svoz odpadu.

Ve Svídnici kompostéry slouží pouze jako podpůrná varianta k likvidaci bioodpadů rostlinného původu a nejsou zapojeny do systému obce na likvidaci biologického odpadu rostlinného původu.

obecní dřevěné kompostéry ve Svídnici

Obec pořídila z dotace také dva velké pětikubíkové obecní kompostéry dřevěné, umístěné na veřejně přístupných místech po obci, které jsou však především určeny pro kompostování zbytků z údržby veřejné zeleně (případně sem mohou odkládat zelené zbytky ti, jimž se již naplnil vlastní zahradní komposter). I kompost z velkých kompostérů si občané mohou odebírat pro své zahrádky, ale měl by sloužit především ke hnojení veřejné zeleně, případně pro potřebu nových výsadeb. Ve Svídnici však zatím ve velkých kompostérech kompost nevznikl, protože se nedodržuje potřebný kompostovací postup.

Dále obec pořídila i 2 obecní velkoobjemové plastové kompostéry (umístěn na hřbitově v Práčově a na hřišti). 2x ročně zajišťuje svoz prostřednictvím velkoobjemových mobilních kontejnerů.

Z dotace se dále pořídil štěpkovač. Občané mohou nosit větve k obci, kde je zaměstnanci obce štěpkují. Štěpky se přidávají do velkých kompostérů. Větve se tam hromadí z jediného důvodu, že naši zaměstnanci je neštěpkují denně, ale až se větví nahromadí více, uvádí Jana Novotná.

Nicméně množství směsného odpadu se nesnížilo, protože občané Svídnice podle místostarostky bioodpoad do popelnic nikdy nedávali a nedávají, protože svozová firma TS Hlinsko takové případy zjistí a popelnici údajně neodveze.

Stále však někteří občané vozí bioodpad na břeh Chrudimky, kde nepůsobí příliš esteticky.

obecní dřevěné kompostéry ve Svídnici

Také kvalita kompostu v obecních kompostérech je problematická vzhledem k obtížnému udržování  (kompost by se měl prokládat zeminou, 2x ročně komplet přeházet a nenechat vyschnout) relativně velkého množství dřevěných štěpek a v malé kapacitě vzhledem k celoroční produkce obce.

V rozporu se odhadem místostarostky uvádějí jiní, že obecní kompostér má na pozemku tak 2/3 lidí. Těžko se to soudí, protože ne každému je vidět na celý pozemek.

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.