Návrh: O pozměňovacích návrzích hlasovat na zastupitelstvu nejdříve

V dosavadní praxi se o pozměňovacích návrzích usnesení hlasuje až na konec a to jen v případě, že se návrhy připravené Ranou neschválí (nadpoloviční většinou).

Obvykle však bývá praxe opačná, tj. se hlasuje o pozměňovacích návrzích nejdříve (v opačném pořadí, než byly navrženy).1

  1. „Jestliže byly k původnímu návrhu usnesení předloženy pozměňovací, popř.
    doplňující návrhy, hlasuje se nejdříve o nich, a to v pořadí opačném než byly podány.“ J E D N A C Í Ř Á D Zastupitelstva hl.m. Prahy (březen 2021 )čl. 18[]

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.