O tom jak úřad nezaklekl

Reakce města na článek O zaklekávání našeho úřadu – slatinak.cz zveřejněný v Ozvěnách hned pod ním:

Vážení občané Slatiňan,
cítíme potřebu vyjádřit se k účelovému článku, na jehož otištění trval pan Šťastný ze svého zákonného práva zastupitele. Je jistě na místě, když opozice upozorňuje na nedostatky. Přístup pana Šťastného však v tomto případě považujeme za poněkud nešťastný. Na kritický názor má jistě
každý právo. Nesmí však použít nepravdivé informace a na nich pak stavět kritiku tajemníka, vedoucího údržby, potažmo vedení města.

Podle našeho názoru je rozdíl mezi konstruktivní opozicí a mezi snahou za každou cenu očerňovat a vytvářet domněnky. Pan Šťastný popisuje situaci, u které nebyl osobně přítomen, a automaticky předpokládá chybu na straně města, aniž by pohled druhé strany zjišťoval. Takové spory by měly být řešeny přímo na půdě úřadu s dotyčnými pracovníky či písemnou cestou skrze starostu.

A nyní k tomu, co se stalo. Pan tajemník a vedoucí údržby se pohybovali na městském pozemku v blízkosti Baru Kůlna. V současné době se revidují
všechny zábory veřejných prostranství tak, aby měli všichni podnikatelé stejné podmínky. Většina podnikatelů za pronájem městského prostranství platí, ale zjistilo se, že pan Velendorf užívá pozemek města, aniž by měl uzavřenou smlouvu o pronájmu městských pozemků. Ze strany úřadu bylo jednání vedeno ve vší slušnosti, naopak se zaměstnancům dostalo okamžité slovní agrese ze strany pana Velendorfa bez možnosti diskuse.

Uvědomujeme si, že v údržbě města jsou stále rezervy. Pan Šťastný byl místostarostou v minulém volebním období, a tudíž by měl vědět, kolik práce pracovníci údržby města obstarávají. Mohl řešit mnohé změny, a pokud měl výtky k vedení údržby, tak iniciovat také změny v personálním obsazení.

Jsme si vědomi toho, že pořádek ve městě je velmi sledovanou oblastí. Neustále pracujeme na zlepšování a zvýšení efektivity údržby města. Proto usilujeme o zakoupení komunálního vozu jako náhradu přes 20 let staré multikáry, který by údržbě města velmi usnadnil úklid, zametání, zalévání, zimní údržbu…

Jako zástupci vedení města si vážíme všech zdejších živnostníků a podnikatelů, velmi dobře víme, že jejich práce je jedním ze základních kamenů fungování našeho města. Z našich pozic a v rámci svých povinností bychom rádi pro všechny z nich vytvářeli rovné podmínky podnikání.

Jan Brůžek, starosta a Martin Harsa, místostarosta

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.