O umísťování a odstraňování dopravních značek rozhoduje u nás MěÚ Chrudim

Umístění dopravních značek a jejich případné odstranění je tedy výlučnou záležitostí rozhodování místně příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností, a tudíž zastupitelstvo obce (navzdory tomu, že podle § 9 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích je vlastníkem místních komunikací obec, na jejímž území se místní komunikace nacházejí) nemůže, resp. ze zákona ani nesmí rozhodnout o odstranění příslušné zákazové značky na předmětné místní komunikaci.

Podle § 42a odst. 1 písm. i) zákona o pozemních komunikacích se fyzická osoba dopustí přestupku tím, že na místní komunikaci provádí činnost, která je podle § 19 odst. 2 písm. a) zákona o pozemních komunikacích zakázána, což je případ neoprávněného odstraňování, zakrývání, přemísťování, osazování nebo pozměňování dopravní značky, za což lze v souladu s § 42a odst. 8 písm. b) zákona o pozemních komunikacích uložit pokutu do 300 000 Kč; obdobné konstatování platí i v případě stejného přestupku právnických a podnikajících fyzických osob podle § 42b odst. 1 písm. i) ve spojení s § 42b odst. 6 písm. b) zákona o pozemních komunikacích].

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.