O zaklekávání našeho úřadu

Vážení spoluobčané, daňoví poplatníci.

Obrátil se na mě jako na zastupitele občan a majitel Bar Kůlna Tomáš Velendorf ohledně toho, co se odehrálo dne 4. 7. 2023 u jeho živnosti a jakým způsobem s ním jednal tajemník úřadu Vladimír Rašín. Tady podle jeho slov již nejde vůbec o něj, jednotlivce, ale o systém přístupu úřadu vedený tajemníkem města, kdy občan či živnostník, který se kriticky proti něčemu vyjádří, bude následně po zásluze úřednicky šikanován a zastrašován, aby si to napříště rozmyslel. Přitom úřad by tu měl být pro občana, neb je placen z jeho daní. Tento způsob arogantního přístupu úředníka z pozice moci se dle jeho slov může týkat kdykoliv kohokoliv z vás, a proto jedinou účinnou cestou je uveřejnění a aktivní odpor vůči tomuto jednání. Článek do Ozvěn by napsal sám, ale již v minulosti se mu stalo, že mu redakční rada, ve které je mimo jiné pan tajemník, jiný článek nevydala a oprávněně se obává, že by to nastalo znovu. Ovšem na zastupitele pamatuje tiskový zákon a nelze mu prakticky článek redakční radou zamítnout, takže využívám svého zákonného práva vás, občany, informovat.

Ale co se stalo? Zkrátka majitel živnosti upozornil tajemníka úřadu, že se už
více jak týden údržbou uřezané větve válí u obecní cesty k jeho domu a zda by je odvezli před svátky, neboť se nechtěl stydět před hosty a návštěvníky. Odpovědí byl okamžitý výjezd pana tajemníka a vedoucího údržby Miloše Víška, kteří dle jeho vyjádření vyskákali z auta před jeho domem a místo toho, aby se občanovi pokorně omluvili za svůj šlendrián a zjednali nápravu, tak začali kolem zběsile pobíhat s pásmem a cosi vyměřovat, aniž by se představili. Když se jich následně majitel zeptal, kdo jsou a co to má znamenat, tak mu sdělili, že měří, odkud kam sahá jeho pozemek a zda náhodou nějaká židlička či stůl nezasahují již na obecní pozemek.

Uřezané větve pak přes svátky nechali na obecní cestě dál ležet na očích všem návštěvníkům a hostům. Pro kontext, ano Tomáš Velendorf je ten samý občan, který se předtím na městském facebooku kriticky vyjádřil k pořádání diskotéky městem na plovárně, že už je to bizár a ať město raději své úsilí věnuje zlepšení úklidu chodníků a údržbě zeleně a další věci a pořádání kosmických tančíren nechá na iniciativě soukromníků, jako je to jinde. Tak dalece snad v dnešní době ještě nejsme, aby občan nemohl vyjádřit kritický názor na vedení úřadu či města. No, ono se stačí po těch Slatiňanech rozhlédnout a je vidět, že vedení a řízení údržby dlouhodobě, diplomaticky řečeno, nepatří k silným stránkám našeho města. Přitom došlo k citelnému navýšení rozpočtu na údržbu a také k výraznému navýšení počtu zaměstnanců údržby (stav k 1. 7. celkem 16 pracovníků), tak proč to tedy nejde?

Ale zpět k incidentu. Je takové chování tajemníka úřadu placeného z našich daní akceptovatelné? Proč si vybral právě jen jeho živnost? Proč ne další? Proč přistupuje k jednotlivým občanům rozdílně? Náhoda? Dle mého názoru, a nejen mého, nikoliv. Prokazatelných indicií je dostatek. Jako zastupitel se budu ptát na příštím zastupitelstvu dne 20. 9., a od vedení města bych rád slyšel konkréní odpovědi. PS: Tento článek píši dne 14. 7., a k tomuto dni majitele bohužel dosud nikdo z vedení města Slatiňany nekontaktoval, aby se od tohoto jednání distancoval. Učinil tak alespoň místostarosta sousední Chrudimi Petr Lichtenberg, který napsal, že se jedná o typickou úřednickou aroganci1. Smutné.

  1. (20+) Asi tak: Sotva Bar Kůlna oslavil 5 let… – Stanislav Šťastný | Facebook[]

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.