Obce jsou povinny každý rok zveřejňovat kvantifikované výsledky svého odpadového hospodářství

Dle § 60 odst. 4 zákona o odpadech obec je povinna informovat nejméně jednou ročně způsobem umožňujícím dálkový přístup o způsobech a rozsahu odděleného soustřeďování komunálního odpadu, využití a odstranění komunálního odpadu a o možnostech prevence a minimalizace vzniku komunálního odpadu. Nejméně jednou ročně obec zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup kvantifikované výsledky odpadového hospodářství obce včetně nákladů na provoz obecního systému.1

  1. OODP-MM_Min_vnitra_Pravni_vyklad_Obecni_system-15122020.pdf (mzp.cz)[]

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.