Obec šetří výdaj distributorovi

Tyto vícenáklady platí obec, ale je to jen zlomek ceny rekonstrukce s vyhlídkou na větší pravděpodobnost, že se elektrika dostane do země.

Je to třeba brát primárně jako výdaj pro lepší vzhled města a méně rozkopané ulice.

Jinak stavby a rekonstrukce elektrických přípojek provádí distributor z předem určeného balíku peněz. Čím více se někde odčerpá, tím méně zbude jinam... a to nemusí být ve vedlejším městě nebo vesnici (ale i to by nám nemělo být jedno – i jsme-li vlastenci – ale i ve vedlejší ulici, kde třeba budou bydlet za pár let naše děti apod.)

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.