Obecní zpravodaj musí poskytnout prostor pro názory všech zastupitelů obce

Sdělení v periodickém tisku územního samosprávného celku

Vydavatel periodického tisku územního samosprávného celku je povinen poskytovat objektivní a vyvážené informace o územním samosprávném celku a poskytnout přiměřený prostor pro uveřejnění sdělení, které vyjadřuje názory členů zastupitelstva územního samosprávného celku, týkající se tohoto územního samosprávného celku.1

  1. 46/2000 Sb. Tiskový zákon (zakonyprolidi.cz) § 4a[]

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.