Návrh: Obnova fasády hlavní budovy ZŠ

V roce 2020 by měla projít rekonstrukcí vnější plášť hlavní budovy ZŠ, což má navazovat na výměnu oken.

Střecha ze zatím upravovat nebude.

Fasáda nebude zateplená.*4

Finanční rozpočet projektu 5.435.000,- Kč vč. DPH *3

Vybrána společnost Realitní a stavební společnost s. r. o., Brno, s nabídkovou cenou 4,3 mil. Kč vč. DPH.*5

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.