Obnova stromořadí bříz u rybníka v Nádražní ulici ve Slatiňanech.

Město Slatiňany započalo s obnovou části stromořadí bříz u rybníka v Nádražní ulici ve Slatiňanech. Stromy jsou v havarijním stavu, suché, napadené dřevokaznými houbami (březovník obecný) a byly shledány z hlediska provozní bezpečnosti jako nebezpečné. Pokácené dřeviny budou bezprostředně po provedení kácení nahrazeny novou výsadbou. Navržena je výsadba javorů babyka (Acer campestre „Red Shine“) v počtu 25 ks.
Zbylá část stromořadí v počtu asi 16 ks bříz se nachází na pozemku, který je ve vlastnictví České republiky a příslušnost hospodařit s tímto pozemkem náleží Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.