Od 25. března poprvé svoz plastů dům od domu

Jak již bylo avizováno v lednových Ozvěnách, od 25. března bude probíhat 1× za 14 dní svoz plastů od každého domu. Sešlapané plasty společně s tetrapaky můžete třídit do speciálních sběrných pytlů o objemu 120 l.

Tyto pytle budou k dispozici k zakoupení na MěÚ u paní Bc. Martiny Doležalové (Hospodářsko správní odbor, evid. majetku, pozemky, odpady), a to od 2. března. Cena jednoho pytle je 5 Kč a je omezen v maximálním možném počtu 20 ks (dvě role) na domácnost (pro velké domácnosti lze udělit výjimku). Spolu s každým pytlem dostanete svůj evidenční štítek.

Ve váš svozový den (pozor – jedná se o jiný den než kdy probíhá svoz popelnic!) na plný pytel nalepte evidenční štítek, pytel zabezpečte (zavažte) tak, aby z něj odpad nevypadl a v ranních hodinách (tj. od 6:00) jej umístěte do ulic a to na místo, kde běžně necháváte své popelnice.

Označené pytle budou svezeny a zaevidovány. Svozové dny byly zveřejněny v lednových Ozvěnách, případně jsou k dispozici na webových stránkách města (Dokumenty – Komunální odpad).

Zástupce bytových domů žádáme, aby se ozvali paní Doležalové na telefonní číslo 469 660 234 a společně domluvili místo, kam budou pytle ukládat.

Občanům, kteří službu nechtějí využívat, zůstávají k dispozici samozřejmě kontejnery na tříděný odpad jako doposud.

Událost

Odkaz: Ozvěny 3/2020

Jeden komentář u “Od 25. března poprvé svoz plastů dům od domu”

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.