Od ledna mohou ženy používat příjmení v nepřechýleném tvaru bez jakýchkoli dalších podmínek

Ženy si od nového roku mohou bez jakýchkoli dalších zákonných podmínek zvolit, zda chtějí oficiálně používat své příjmení v přechýlené či nepřechýlené podobě. Umožňuje to změna zákona o matrikách.

Zatímco do konce minulého roku si mohla žena zapsat do matriční knihy příjmení v nepřechýlené, tzv. mužské podobě jen v několika jasně stanovených případech, od 1. ledna 2022 není u práva zápisu v nepřechýlené podobě žádná podmínka. Stačí o zápis bez jakéhokoli zdůvodnění požádat.

„Ve 21. století není možné ženám nařizovat, v jaké podobě mají používat své příjmení. Mají právo si vybrat a je správně, že jim to zákon konečně umožňuje,“ říká ministr vnitra Vít Rakušan.

Novela zákona o matrikách zrušila podmínky, které musela splnit žena, pokud do matriky chtěla zapsat své příjmení v nepřechýlené podobě. I při uzavření manželství či registrovaného partnerství tak bude na základě pouhé žádosti ženy možné v matriční knize uvést příjmení v mužském tvaru. Dosud to šlo jen u cizinek a u českých občanek jiné než české národnosti z důvodu pobytu v cizině nebo proto, že jejich manželem či partnerkou v registrovaném partnerství je cizinec, resp. cizinka.

Při zápisu narození holčičky je možné uvést její příjmení v nepřechýleném tvaru na základě žádosti rodičů, pokud není jeden rodič znám, stačí stejně jako dosud souhlas jednoho rodiče.

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.