Odborníci diskutovali v Trpišově o silniční zeleni

Sjednotit přístup k doprovodné silniční zeleni, to byl hlavní cíl odborného semináře, který uspořádala v Trpišově na Chrudimsku Správa a údržba silnic Pardubického kraje.

Organizátoři na celodenní akci pozvali nejen své kolegy, ale také dodavatele silničních staveb, zástupce samospráv, silničních správních úřadů, orgánů životního prostředí či policie. Na seminář dorazila také ministryně životního prostředí Anna Hubáčková, která si odsud odvezla i některé důležité podněty.

hostinec Obora Trpišov

Ačkoliv je hlavním předmětem činnosti silničářů péče o vozovky a starost o jejich kvalitu a sjízdnost, velké téma pro ně představuje i vegetace podél komunikací. „Prolínají se tu hned tři oblasti. Jednak majetkoprávní vztahy s vlastníky sousedních pozemků, pak je tu otázka silničních správních úřadů a tedy dopravně bezpečnostní problematika, v neposlední řadě také požadavky životního prostředí,“ vysvětlil ředitel Správy a údržby silnic Pardubického kraje Miroslav Němec. „Setkání, jako je toto, posunuje problematiku doprovodné silniční zeleně ke společnému konsenzu. Celý legislativní proces je totiž nastavený tak, že se jednotlivé strany musí dohodnout.“

To, že chybí podpora pro péči o stávající zeleň, vnímá jako nedostatek i starosta Svitav a poslanec David Šimek.

„I u těchto dřevin je nutné provádět odborné zásahy a na to jsou potřeba finanční prostředky. Jak je získat, na to seminář uspokojivou odpověď nedal, ale téma jsme otevřeli a věřím, že dlouhodobým tlakem se nám podaří vytvořit speciální dotační titul na silniční vegetaci, který bude reflektovat její specifika.“

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.