Odchodné pro členy zastupitelstev obcí po komunálních volbách 2022

Nárok na odchodné v souvislosti se zánikem mandátu v důsledku voleb se týká jen těch členů zastupitelstva obce, kteří ke dni voleb zastávali zákonem vyjmenované funkce a kteří současně splní zákonem taxativně stanovené podmínky. Odchodné náleží uvolněným členům zastupitelstva obce a neuvolněnému starostovi a neuvolněnému místostarostovi. Za podmínek, že: zanikl mandát člena zastupitelstva obce, ke dni zániku mandátu mu náležela odměna, nebyl následně opětovně zvolen a nebyl odsouzen. Výše odměny je podle doby funkce: 1x dosavadní odměna − pokud dotčený nebyl ve funkci ani celý 1 rok, 2násobek dosavadní odměny – pokud byl dotyčný ve funkci více než 1 a méně než 2 celé roky, 3násobek dosavadní odměny – pokud byl dotyčný ve funkci více než 2 a méně než 3 celé roky a 4násobek dosavadní odměny – pokud byl dotyčný ve funkci více než 3 celé roky.1

  1. Odchodné pro členy zastupitelstev obcí po komunálních volbách 2022 (základní informace | Města a obce profi – kompletní zdroj informací pro starosty, tajemníky, radní i zastupitele (obecniportal.cz) 12/10/2022[]

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.