Odměna místostarosty Slatiňan

Pro rok 2023 byla stanovena hrubá odměna 22 141 Kč.

Odměny neuvolněných (jinde pracujících) funkcionářů určuje zastupitelstvo. V roce 2018 stanovilo měsíčně:1 základní odměnu pro místostarostu 18 700 Kč hrubého, což je ca. 13 tis. čistého2,

Pro neuvolněného3 místostarostu obce velikost Slatiňan4 je maximální hrubá odměna 37,5 tis. Kč5 (t.j. kolem 30 tis. čistého2)

Toto je základní paušální měsíční odměna. K ní se mohou připočítat příplatky za práci v komisích, další  odměny z činnosti či za účast v dozorčích radách.

  1. Zastupitelstvo města projednalo na 1. zasedání dne 24.10.2018[]
  2. Výpočet čisté mzdy v roce 2022, čistá mzda | Výpočet.cz (vypocet.cz)[][]
  3. Uvolněný starosta obce je pro výkon funkce uvolněn ze „svého“ zaměstnání. Jinými slovy tak vykonává funkci starosty „na plný úvazek“. 2.1.1. Volba starosty obce a podmínky pro výkon funkce – Účetní portál (ucetniportal.cz) []
  4. od 3 001 do 5 000 trvale žijících[]
  5. Návrh NAŘÍZENÍ VLÁDY, kterým se mění nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů od ledna 2022. 10.8.2021[]

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.