Odměny zastupitelů v roce 2023

funkce Odměny schválené
od 1. 12. 2022
Maximální výše
odměn pro r. 2023
Místostarosta 22 141,- 39 375,-
Člen RM  4 282,-   8 749,-
Předseda výboru  1 712,-   4 376,-
Člen výboru  1 426,-   3 645,-
Člen ZM  1 071,-   2 188,-

Jde o hrubou mzdu před zdaněním, čistá odměna je o ca. 1/5 nižší.

Odhlasováno 4. Zasedání zastupitelstva města – úpravy rozpočtu, odměny zastupitelů, zástupce ve VaKu – slatinak.cz, ale přesné částky je třeba ještě zjistit.

Pro srovnání, v Chrudimi si odhlasovali odměny:  a) neuvolněný místostarosta 55.051 Kč b) neuvolněný člen rady města 5.346 Kč c) předseda výboru zastupitelstva města 4.158 Kč d) předseda komise rady města nebo zvláštního orgánu 2.970 Kč e) člen výboru zastupitelstva města 2.614 Kč za měsíc f) člen komise rady města nebo zvláštního orgánu 1.901 Kč g) neuvolněný člen zastupitelstva města 1.782 Kč za měsíc 1

  1. Zastupitelé si opět zvýšili odměny. Podle starosty jsou částky odpovídající | Chrudimské noviny (chrudimskenoviny.cz)[]

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.