Odpadní vody jsou dnes nebezpečnější než dříve

Od doby před několika dekádami, kdy bylo znečištění chemickými látkami velmi patrné, jsme v EU ušli velký kus cesty a nyní máme vůči mnoha škodlivým látkám zavedenou mnohem lepší ochranu.

Nicméně od roku 1950 do roku 2000 se objem světové výroby chemických látek zvýšil více než padesátkrát a každý den se po celém světě registruje mnoho nových látek. To zvyšuje celkové zatížení životního prostředí i lidí chemickými látkami, a tudíž i riziko újmy. Expozice škodlivým chemickým látkám může mít mnoho negativních zdravotních účinků, včetně respiračních a kardiovaskulárních onemocnění, alergií a rakoviny.

Podobně jsou chemickými látkami zasaženi volně žijící živočichové a ekosystémy, například vlivem používání pesticidů a akumulací perzistentních znečišťujících látek. I když jsou tyto látky testovány, což je časově náročné a nákladné, nemůže jejich výzkum postihnout všechny scénáře expozice.

V praxi se také často ukazuje, že se nežádoucí účinky u látek, o kterých jsme se v minulosti domnívali, že jsou bezpečné, projeví později. Proto je třeba zachovat výhody, které chemické látky lidem a hospodářství přinášejí, ale zároveň minimalizovat jejich vedlejší účinky.

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.